HaskoningDHV POLSKA SP. Z O.O.

ul. Dzielna 50
01-029 Warszawa

Sekretariat

t: +48 22 53 13 400
e: info@pl.rhdhv.com

Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul. Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

t: +48 71 74 79 170

Dział techniczny

Agnieszka Czeczuk

Lider Zespołu Zarządzania Projektami

t: +48 603 583 008; +48 22 53 13 425

e: agnieszka.czeczuk@rhdhv.com

Michał Ciupak

Lider Zespołu Architektoniczno-Branżowego

t: +48 609 647 767; +48 22 53 13 434

e: michal.ciupak@rhdhv.com

Krzysztof Głodzik

Lider Zespołu Hydrotechniczno-Branżowego

t: +48 512 775 163

e: krzysztof.glodzik@rhdhv.com

Zespół Rozwoju Rynku i Marketingu

Robert Kijak

Manager Business Development

t: +48 797 308 504; +48 22 531 34 03

e: robert.kijak@rhdhv.com

Piotr Usarkiewicz

Business Development Manager

t: +48 512 775 137; +48 22 53 13 464

e: piotr.usarkiewicz@rhdhv.com

Tadeusz Rzeszotek

Business Development Manager

t: +48 604 738 739; +48 22 53 13 450

e: tadeusz.rzeszotek@rhdhv.com

Daniel Naziębły

Kierownik Zespołu Ofertowania i Marketingu

t: +48 501 842 315; +48 22 53 13 442

e: daniel.naziebly@rhdhv.com

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000087366 I NIP: 526-000-24-29 I REGON: 012108538.

Kapitał zakładowy: 1.006.432 zł

Firmy zainteresowane współpracą z HaskoningDHV  Polska Sp. z o.o. zachęcamy do przesyłania ofert lub opisu świadczonych usług oraz danych kontaktowych.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w tytule wiadomości, jakiej branży dotyczy przesłana przez Państwa informacja.

Zapraszamy do współpracy!

Contact us

    Here we are