Elektrownia Wodna Rakowice na rzece Bóbr

DHV Hydroprojekt zaprojektował rekultywację terenu kopalni żwiru, budowę stopnia wodnego Rakowice i wprowadzenie rzeki Bóbr do wyrobisk górniczych.

Parametry techniczne elektrowni:

  • zainstalowany zrzut 2 turbin Kaplana: 25 m3/s
  • moc zainstalowana: 2 MW
  • wysokość: 8,85 m
  • średnia produkcja: 9580 MWh/rok

  

Projekt na mapie

Projekt

Elektrownia Wodna Rakowice na rzece Bóbr

Inwestor

Skarb Państwa

Lokalizacja

Rakowice

Okres realizacji

2001-2005