Zapora wodna Solina

Opis projektu:

Zapora, posadowiona na masywie skalnym i pracująca pod naporem spiętrzonej wody jest narażona na wpływ niekorzystnych zjawisk filtracyjnych. Zwiększone wysięki wody obserwowano na ścianie odwodnej i odpowietrznej prawego przyczółka zapory oraz w centralnej części. W celu rozwiązania problemu wykonaliśmy kompleksową dokumentację projektową dla zadania „Ujęcie wód opadowych z korony zapory Solina”, a także „Usunięcie niekorzystnych zjawisk filtracyjnych w korpusie prawego przyczółka zapory Solina”.

Wykonane w ramach zamówienia badania geologiczne i geotechniczne pozwoliły na określenie przyczyn powstawania niekorzystnych wysięków wody w korpusie prawego przyczółka zapory. W celu ich usunięcia uszczelniono ściany kanału rurociągów, biegnącego w prawym przyczółku zapory i zamknięto dopływ do kanału ścianą betonową. W kolejnym etapie prac wykonano nowe odcinki przesłony przeciwfiltracyjnej, uszczelniającej podłoże i zamykającej dopływ wód stokowych do zapory. Przyjęte rozwiązania okazały się skuteczne i spowodowały zdecydowane ograniczenie zjawisk filtracyjnych na prawym przyczółku.

Dane techniczne:

Zapora w Solinie jest najwyższą zaporą wodną w Polsce – 81,8 m, najdłuższą zaporą betonową – 664,8 m i obiektem o największej kubaturze masywu betonowego – 768 tys m3.

Zakres usług:

  • projekty koncepcyjne
  • projekty budowlane
  • projekty wykonawcze
  • nadzory autorskie

Projekt na mapie

Projekt

Zapora wodna Solina

Inwestor

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Solinie S.A.

Lokalizacja

Województwo Podkarpackie, Powiat Leski, Gmina Solina

Okres realizacji

2010 - 2011