Badania modelowe

Oferujemy wykonanie badań modelowych, w zakresie dostosowanym do programu służącego rozwiązaniu problemów projektowych, w standardzie HEC RAS oraz MIKE 11.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu modelowych badań hydraulicznych (w tym na modelach przestrzennych) oraz w modelowaniu numerycznym.