HaskoningDHV Polska razem z NACO Netherlands Airport Consultants opracuje master plan dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. NACO, które wygrało przetarg na opracowanie koncepcji nowego lotniska, w ciągu ponad 70 lat brało udział w pracach nad 600 portami lotnicznymi na świecie. Holenderska firma również wchodzi w skład grupy kapitałowej Royal HaskoniningDHV.

NACO z udziałem HaskoningDHV Polska przygotuje specjalistyczne opracowanie, które będzie źródłem szczegółowych informacji m.in. prognoz ruchu lotniczego, zwymiarowania elementów infrastruktury, wydzielenia etapów budowy i dokumentacji przedprojektowej. Od jego ustaleń zależne będą także parametry techniczne, ostateczna lokalizacja i koncepcja finansowania nowego portu lotniczego. Zajmie się również wsparciem w procesie uzyskiwania zgód administracyjnych i opracowywaniem projektów w początkowym etapie.

Obiekt ma stanowić rolę punktu przesiadkowego między Warszawą a Łodzią, łączącego transport lotniczy, kolejowy i drogowy.  Port Lotniczy Solidarność będzie zajmować ok. 3000 hektarów. Szacuje się, że lotnisko będzie miało przepustowość blisko 45 mln pasażerów rocznie. Budowa inwestycji, wraz z infrastrukturą drogową i kolejową ma potrwać do 2027 r.

Informacje prasowe