W miniony piątek, 15 września firma HaskoningDHV Polska świętowała podwójną rocznicę: 140 lat istnienia na świecie i 70 lat w Polsce. Wszystko zaczęło się w Niderlandach w 1881 r. gdy dwójka zaprzyjaźnionych inżynierów: Johan van Hasselt i Jacobus de Koning założyła firmę, która początkowo specjalizowała się w kolei i budowlach hydrotechnicznych, z biegiem dekad rozszerzając swoje spektrum działania, i otwierając oddziały na całym świecie. W 2008 r. do grupy kapitałowej Royal Haskoning weszła także powstała w 1951 r. polska firma Hydroprojekt.

Obecnie zarówno w Polsce jak i na świecie wspólnie dbamy o rozwój społeczeństwa działając w takich obszarach jak budownictwo ogólne, przemysłowe i hydrotechniczne, gospodarka wodno-ściekowa, konsulting środowiskowy czy energetyka odnawialna. W przyszłości planujemy jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie dla inżynierii stwarza m.in. zmieniający się klimat i szansa stworzona przez rozwój nowoczesnych technologii.