Aktualności

Skontaktuj się

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych naszą ofertą.

Sekretariat

+48 22 53 13 400

info@pl.rhdhv.com

Kontakt

Wybierz język

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE NAZWY SPÓŁKI

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa nazwa naszej spółki z dotychczasowej:

DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.

na:

HaskoningDHV Polska Sp. z o.o.

Zmiana nazwy wynika z ujednolicenia nazewnictwa spółek należących do Grupy Kapitałowej Royal HaskoningDHV, do której nasza spółka należy od 2008 roku. Zmianie ulega również identyfikacja wizualna firmy, w tym logotyp, adres strony internetowej oraz adresy poczty elektronicznej do sekretariatów biur w Warszawie i we Wrocławiu.   

Jednocześnie informujemy, że dane spółki tj. NIP, KRS, REGON, numery kont bankowych, numery telefonów i adres pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla HaskoningDHV Polska Sp. z o.o.

Pragniemy nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań oraz nie powoduje modyfikacji w zakresie wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.

Aktualne dane Spółki:

HaskoningDHV Polska Sp. z o.o.

Ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa

KRS: 0000087366 I NIP: 526-000-24-29 I REGON: 012108538

T+48 22 531 34 00 I F +48 22 635 00 20 I E E info@pl.rhdhv.com

www.haskoningdhv.pl