Charakterystyka firmy

Od ponad 70 lat świadczymy specjalistyczne usługi inżynieryjne, projektowe, doradcze oraz w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizowanymi projektami, dbając o wysoką jakość i terminowe wykonanie powierzonych zadań.

Blisko setka doświadczonych projektantów branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, mechanicznej, sanitarnej i hydrotechnicznej, gwarantuje wielobranżową i kompleksową obsługę oraz realizację na każdym etapie inwestycji.

Nasza firma powstała w 1951 roku. Od tego czasu, działa w dziedzinie kompleksowego projektowania i doradztwa w zakresie budownictwa i gospodarki wodnej, biorąc udział w większości kluczowych projektów realizowanych na terenie Polski.

Naszym celem jest prowadzenie zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu oraz generowanie pozytywnego wpływu na otoczenie poprzez wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. Naszymi klientami są inwestorzy krajowi i zagraniczni, należący do sektora publicznego i prywatnego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nieustannie uzupełnianej wiedzy, łączymy stosowanie tradycyjnych i uznanych rozwiązań z innowacyjnymi propozycjami w zakresie nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii, a także wzrastającymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Wielobranżowe kompetencje umożliwiają nam realizację złożonych projektów, wymagających niestandardowych rozwiązań.

Dążymy do bycia w czołówce polskich firm projektowo – doradczych, nie tylko w dziedzinie hydrotechniki, która od lat była i jest głównym obszarem naszej działalności, lecz także w obszarze budownictwa przemysłowego. Dzięki wdrożeniu innowacji w zakresie organizacji i zarządzania firmą, udaje nam się z sukcesem rozwijać działalność w tym zakresie.

Od 2008 należymy do grupy kapitałowej Royal HaskoningDHV, istniejącej na rynku międzynarodowym od ponad 140 lat, zatrudniającej 6000 pracowników w ponad 30 krajach, świadczącej usługi konsultingowe i inżynierskie w zakresie transportu (w tym lotnictwa), budownictwa, przemysłu, planowania przestrzennego, środowiska i sektora wodnego, co daje nam nie tylko możliwość wymiany doświadczeń i potencjału, lecz także współpracy z ekspertami z całego świata.

Wspólnie dbamy o rozwój społeczeństwa

Nasza spółka, jako część grupy RHDHV, oferuje swoim Klientom usługi, których realizacja od wielu lat pozwala nam utrzymać się w czołówce polskich firm pod względem doskonałości i innowacyjności.

Historia firmy

1951

Rozpoczynamy działalność jako spółka o kapitale państwowym - Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt”

1951 - 1976

Powstają biura regionalne w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Włocławku, Katowicach

1973 – 1977

Powstaje Laboratorium Hydrauliczne we Włocławku

1992

Następuje prywatyzacja firmy, nasze biuro przekształca się w „Hydroprojekt Warszawa Sp. z o.o.”

2003

Zmieniamy nazwę spółki na „Hydroprojekt Sp. z o.o.”

Otrzymujemy tytuł Lidera Polskiej Ekologii 2002/2003 w VII edycji konkursu Ministra Środowiska za projekt zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta Opole – Kanał Ulgi.

2004

Otrzymujemy międzynarodową nagrodę na VI Międzynarodowym Sympozjum Wodnym w Cannes - „Lumiere de l'Eau 2004”.

2005

Otrzymujemy tytuł Najlepszej Firmy Projektowej w Polsce w latach 1990-2005. Nagroda została przyznana przez Izbę Projektowania Budowlanego za całokształt dotychczasowych dokonań.

2006

Otrzymujemy tytuł Lidera Polskiej Ekologii 2005/2006 w IX edycji konkursu Ministra Środowiska za specyficzne projekty zbiorników wodnych, tworzonych w dolinach rzek, w miejscach po eksploatacji surowców mineralnych: „Machów”, „Kuźnica Warężyńska”, „Rakowice Wielkie”.
Wdrożyliśmy i stosuje zintegrowany system zarządzania EN ISO 9001: 2000, EN ISO 14001: 2004, OHSAS w zakresie projektowanie inwestycji, konsulting w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, hydroenergetycznego, ogólnego, energii odnawialnej i ochrony środowiska.
Otrzymujemy nagrodę specjalną Przewodniczącego Krajowej Rady Gospodarki Wodnej za realizację elektrowni i jazu „Rakowice Wielkie”, jako uznanie osiągnięć firmy Hydroprojekt w gospodarce wodnej.

2007

Następuje zmiana struktury własnościowej spółki

2008

Hydroprojekt staje się częścią Grupy Royal HaskoningDHV. Otrzymujemy wyróżnienie w XI edycji konkursu Ministra Środowiska - Lider Polskiej Ekologii 2007/2008 za opracowanie przepławki dla ryb, jako efektywnego narzędzia przeciwdziałania negatywnym skutkom przegradzania rzek.

2009

Zostajemy wyróżnieni nagrodą „Zielony Laur” 2009 w V edycji konkursu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”, za realizację wyjątkowego przedsięwzięcie, unikalnego ze względu na skalę i znaczenie dla stanu środowiska: Zbiornik odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most".

2010

Zostajemy dostawcą innowacyjnej, oszczędnościowej technologii oczyszczania ścieków Nereda®.

2011

Wspólnie z Royal HaskoningDHV wdrażamy system informatyczny optymalizujący działanie systemów zaopatrzenia w wodę OPIR®. Zostajemy nagrodzeni Medalem EXPO SILESIA za Projekt Małej Elektrowni Wodnej na rzece Białej Przemszy w Sosnowcu.

2012

Zmieniamy nazwę spółki na DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.

2014

Nasza Grupa otrzymuje Certyfikat Zgodności Systemu Przeciwdziałania Korupcji, przyznany przez Międzynarodowy Komitet Certyfikujący ETHIC Intelligence.

2019

12 sierpnia 2019 roku konsorcjum DHV Hydroprojekt podpisało umowę na projekt kluczowej inwestycji przeciwpowodziowej tj. nowego stopnia wodnego Lubiąż na rzece Odrze w województwie dolnośląskim. Stopień wodny, o konstrukcji modułowej, będzie składał się między innymi z wieloprzęsłowego jazu, dwukomorowej śluzy żeglugowej, przepławki dla ryb oraz elektrowni wodnej. Poza funkcją przeciwpowodziową, realizacja projektu umożliwi prawidłowy rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy brać udział w realizacji tak znaczącego projektu! [Fot. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu]

Źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

2020

Zmieniamy nazwę spółki na HaskoningDHV Polska Sp. z o.o.

Obecnie

Świadczymy usługi projektowo – doradcze najwyższej jakości, staje rozwijając swoje kompetencje.
Zgodnie z polityką naszej Grupy, nasza działalność biznesowa jest prowadzona w sposób odpowiedzialny i z uwzględnieniem jej wpływu na ludzi i środowisko. Chcemy, aby klienci widzieli w nas partnera, który pomoże im stawić czoła skomplikowanym wyzwaniom. Pragniemy odkryć źródła ich problemów oraz zapewnić wartość dodaną przez innowacje i uwzględnienie szerszego kontekstu.
Dążymy do bycia niezależną firmą o globalnym zasięgu i silnej pozycji rynkowej świadczącą usługi doradztwa inżynieryjnego oraz działającą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wspólnie tworzymy środowisko inspirujące do działania, z którego możemy być dumni i które przyciąga ludzi.