HaskoningDHV POLSKA SP. Z O.O.

ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa

Sekretariat

t: +48 22 53 13 400
e: info@pl.rhdhv.com

Biuro Regionalne w Gdańsku

ul. Na Zaspę 3
80-547 Gdańsk

Dział techniczny

Bartosz Górski

Dyrektor Działu Hydrotechnicznego oraz Adaptacji do Zmian Klimatu

t: +48 510 341 188

e: bartosz.gorski@rhdhv.com

Jowita Masłowska

Dyrektor Działu Morskiego

t: +48 501 388 698; +48 451 056 684

e: jowita.maslowska@rhdhv.com

Valeria Ruda

Dyrektor Działu Light Industry

t: +48 510 340 860

e: valeria.ruda@rhdhv.com

Jorge Nogueira de Moura

Dyrektor Działu Centrów Danych

e: jorge.moura@rhdhv.com

Artur Pudełko

Dyrektor Działu Technologii Wody i Środowiska

t: +48 609 647 767

e: artur.pudelko@rhdhv.com

Zespół Rozwoju Rynku i Marketingu

Daniel Naziębły

Kierownik Zespołu Ofertowania i Marketingu

t: +48 501 842 315; +48 22 53 13 442

e: daniel.naziebly@rhdhv.com

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Justyna Pakuła

HR Manager

e: justyna.pakula@rhdhv.com

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000087366 I NIP: 526-000-24-29 I REGON: 012108538.

Kapitał zakładowy: 1.006.432 zł

 

Firmy zainteresowane współpracą z HaskoningDHV  Polska Sp. z o.o. zachęcamy do przesyłania ofert lub opisu świadczonych usług oraz danych kontaktowych.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w tytule wiadomości, jakiej branży dotyczy przesłana przez Państwa informacja.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się

    Tu jesteśmy