HaskoningDHV POLSKA SP. Z O.O.

ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa

Sekretariat

t: +48 22 53 13 400
e: info@pl.rhdhv.com

Dział techniczny

Bartosz Górski

Dyrektor Działu Hydrotechniczno-Branżowego

t: +48 510 341 188; +48 22 53 13 400

e: bartosz.gorski@rhdhv.com

Michał Kałęcki

Kierownik Operacyjny Działu Hydrotechniczno-Mechanicznego

t: +48 22 5313 431;+48 516 274 272

e: michal.kalecki@rhdhv.com

Andrzej Bielecki

Kierownik ds. Ryzyk i Roszczeń

t: +48 22 53 13 466 +48 606 855 118

e: andrzej.bielecki@rhdhv.com

Krzysztof Mierzwicki

Dyrektor Działu Środowiskowego

t: +48 22 5313 471; +48 603 030 715

e: krzysztof.mierzwicki@rhdhv.com

Zespół Rozwoju Rynku i Marketingu

Robert Kijak

Dyrektor Rozwoju Rynku

t: +48 797 308 504; +48 22 531 34 03

e: robert.kijak@rhdhv.com

Bernard Ekiert

Dyrektor Rozwoju Rynku

t: +48 608 045 186; +48 22 53 13 400

e: bernard.ekiert@rhdhv.com

Agnieszka Czeczuk

Dyrektor Rozwoju Rynku

t: +48 603 583 008; +48 22 53 13 425

e: agnieszka.czeczuk@rhdhv.com

Daniel Naziębły

Kierownik Zespołu Ofertowania i Marketingu

t: +48 501 842 315; +48 22 53 13 442

e: daniel.naziebly@rhdhv.com  

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Justyna Pakuła

HR Manager

e: justyna.pakula@rhdhv.com

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000087366 I NIP: 526-000-24-29 I REGON: 012108538.

Kapitał zakładowy: 1.006.432 zł

 

Firmy zainteresowane współpracą z HaskoningDHV  Polska Sp. z o.o. zachęcamy do przesyłania ofert lub opisu świadczonych usług oraz danych kontaktowych.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w tytule wiadomości, jakiej branży dotyczy przesłana przez Państwa informacja.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się

    Tu jesteśmy