HaskoningDHV Polska Sp. z o.o.

ul. Dzielna 60

01-029 Warszawa

Zobacz na mapie

Biuro Regionalne we Wrocławiu

ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

t: +48 71 74 79 170

Zespół Rozwoju Rynku
i Marketingu

 

Piotr Usarkiewicz

Business Development Manager

t: +48 22 53 13 464

e: piotr.usarkiewicz@rhdhv.com

 

Tadeusz Rzeszotek

Business Development Manager

t: +48 22 53 13 450

e: tadeusz.rzeszotek@rhdhv.com

 

Daniel Naziębły

Kierownik Zespołu Ofertowania i Marketingu

t: +48 22 53 13 442

e: daniel.naziebly@rhdhv.com

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000087366 I NIP: 526-000-24-29 I REGON: 012108538.

Kapitał zakładowy: 1.006.432 zł

Firmy zainteresowane współpracą z HaskoningDHV  Polska Sp. z o.o. zachęcamy do przesyłania ofert lub opisu świadczonych usług oraz danych kontaktowych.

Uprzejmie prosimy o wskazanie w tytule wiadomości, jakiej branży dotyczy przesłana przez Państwa informacja.

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się

Tu jesteśmy