12 kwietnia 2022 r. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisana została umowa pomiędzy Spółkami – ZMPG S.A. a HaskoningDHV Polska Sp. z o. o. na „Opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania obszarów Doliny Logistycznej na terenie Gminy Kosakowo wraz ze wstępnym studium wykonalności”.Dziękuję bardzo za dotychczasowe wspólne działania włodarzom miast i gmin niezwykle zaangażowanych w rozwój idei Doliny Logistycznej. Warto podkreślić, że współczesny wymiar gospodarczy Portu Gdynia wynika nie tylko z rokrocznie poprawianego wyniku ekonomicznego, nowych inwestycji infrastrukturalnych, czy rozwijanych usług portowych. Port to również przestrzeń współpracy wszystkich jego interesariuszy. Jest to wartość, którą należy szczególnie cenić w aktualnych, turbulentnych czasach – Kazimierz Koralewski, Wiceprezes Zarządu ZMPG S.A.

Port Gdynia rozpoczął tym samym proces planowania niezwykle istotnej inwestycji pn. „Dolina Logistyczna”, stanowiącej projekt TEN-T. Projekt ten jest również ściśle powiązany z realizacją inwestycji budowy Drogi Czerwonej w Gdyni.Ogromne zaangażowanie Zarządu i pracowników Portu Gdynia pokazuje, że w najbliższych latach rozwój regionu będzie jeszcze bardziej dynamiczny a planowane inwestycje dają lepsze możliwości transformacji uwzględniając przy tym potrzebę dobrego skomunikowania terenów z sąsiednimi miejscowościami. Michał Pasieczny, Burmistrz Miasta Rumi.

Należy podkreślić, że opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania obszarów Doliny Logistycznej jest niezbędne dla zaprojektowania przyszłego układu komunikacyjnego w tym obszarze i zintegrowania go z istniejącą siecią dróg i kolei.

Rozwój Doliny Logistycznej jest ważnym elementem dla naszej gminy. Pamiętamy doskonale z historii, że rozwój wspaniałego miasta Gdyni nastąpił dzięki budowie portu, wierzymy że rozpoczęcie prac nad terenem Doliny Logistycznej tak samo przyczyni się do rozwoju Gminy Kosakowo i Miasta Rumi – Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo.Powstanie w perspektywie do 2030 roku nowej infrastruktury transportowej będzie stanowić impuls dla rozwoju branży logistycznej, rozwoju przedsiębiorczości, a także powstania wielu miejsc pracy w miastach i gminach województwa pomorskiego.

Bardzo się cieszymy z podpisanej dziś umowy, inicjującej proces planowania rozwoju niezwykle istotnej inwestycji. Nasz zespół i wieloletnie doświadczeni w realizacji podobnych projektów daje nam przekonanie, że w ciągu zaplanowanego terminu dostarczymy Państwu finalny projekt zgodny z założeniami ZMPG S.A. –
Sławomir Gappa, Dyrektor Zarządzający HaskoningDHV Polska Sp. z o.o.