PGW Wody Polskie wybrały ofertę firmy HaskoningDHV Polska Sp. z o.o. w postępowaniu dotyczącym opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Stopnia Wodnego w Piszu na rzece Pisie.

Planowana inwestycja ma być częścią odtworzonej drogi wodnej z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie. Jej celem jest zmniejszenie amplitudy stanów wody w jeziorze Roś oraz podwyższenie stanów wód w korycie rzeki Pisy, co w rezultacie ma przyczynić się do poprawy warunków żeglugi turystycznej. Piętrzona woda ma być natomiast wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Opracowywanie dokumentacji ma potrwać do końca 2025 r., a sama budowa zaplanowana jest na lata 2026-2028.

Firma HaskoningDHV Polska przeprowadzi analizę 4 wariantów budowy stopnia wodnego pod kątem oddziaływania na ludność, rośliny, zwierzęta, gleby i siedliska przyrodnicze jak również pod kątem wpływ na jezioro Roś i jego ekosystem, wody podziemne, ujęcia wód, klimat i powietrze oraz tereny i obiekty chronione. Raport ma wskazać najbardziej optymalny wariant w kwestii oddziaływania na środowisko.