Firma HaskoningDHV Polska przystąpiła do „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Porozumienie powstało we wrześniu zeszłego roku z inicjatywy Pełnomocnika Rządu ds. OZE skupiając przedstawicieli administracji rządowej, władz lokalnych, firm z branży oraz ośrodków naukowych. Jego celem jest wsparcie rozwoju sektora offshore oraz maksymalizacja udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych, powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Nasi przedstawiciele dołączyli do grup roboczych, których efekty prac mają przyczynić się do szybkiego i efektywnego rozwoju farm wiatrowych w Polsce.