W firmie HaskoningDHV Polska trwają prace projektowe, które mają pomóc w renaturyzacji największego, zachowanego w dolnym biegu rzeki Nidy, kompleksu 120 ha lasów łęgowych. Jesiony i olchy na terenie kompleksu leśnego „Młodzawy” rosną na podmokłym, zabagnionym terenie tworząc rzadki ekosystem. W przeszłości większość podobnym obszarów została osuszona przez ludzi i pozbawione drzew, dlatego też przyrodnicy uznają je za jedne z najcenniejszych, a zarazem najbardziej zagrożonych siedlisk przyrodniczych w Polsce.

Sporządzona przez firmę dokumentacja projektowa sieci rowów nawadniająco-odwadniających z zastawkami oraz operat wodnoprawny pomoże w realizacji projektu „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”, prowadzonego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych we współpracy z Nadleśnictwem Pińczów oraz Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.