HaskoningDHV Polska projektuje instalację termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie.
W stolicy Warmii i Mazur powstaje jeden z najnowocześniejszych obiektów tej klasy w Polsce.

Jesteśmy już za połową prac związanych z wydaniami projektów wykonawczych:
– dla etapu I – Zadanie Kotłownia Szczytowa z instalacjami towarzyszącymi
– dla etapu II – Zadanie ITPOK – trwają prace nad obiektami kompleksu budynku głównego (w tym Maszynownia i Budynek Nastawni Głównej)

Z sukcesem uzyskaliśmy również Zamienną Decyzję o Pozwoleniu na Budowę.

Aktualnie na budowie Nasz Zamawiający (firma Strabag sp. z o.o. ) realizuje roboty na podstawie naszej dokumentacji. Na zdjęciu ściana Bunkra na odpady.

Dziękujemy za zaufanie i dotychczasową (mija rok) wspólną współpracę na tym niełatwym zadaniu.

Inwestycja powstaje w ramach Partnerstwa Publiczno–Prywatnego (PPP).

Dla właściciela i operatora instalacji, firmy Dobra Energia dla Olsztyna, konsorcjum firm Doosan Heavy Industries and Contruction z Korei oraz Doosan Lentjes z siedzibą w Niemczech buduje kompletny obiekt wraz z kotłem, półsuchą instalacją oczyszczania spalin oraz selektywną redukcją katalityczną.