Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy

Jesteśmy jedną z wiodących firm projektowych w Polsce w swojej branży.

Naszym celem jest prowadzenie zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu oraz generowanie pozytywnego wpływu na otoczenie poprzez wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników.

Tworzymy zgrany zespół doświadczonych inżynierów, kierowników projektów i specjalistów, który realizuje kompleksowe projekty w zakresie: gospodarki wodnej i wodno-ściekowej, hydrotechniki, hydrologii, przemysłu, energii odnawialnej i ochrony środowiska.

Traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem i doceniamy naszych pracowników za to kim są i co współtworzą. Cenimy pracę zespołową, poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie. Każdy pracownik jest dla nas źródłem inspiracji i ma realny wpływ na kształtowanie zmian w obszarze naszej działalności.

Poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania wyzwań pracowników, aby wspólnie tworzyć przyszłość, z której będziemy mogli być dumni!

Kogo szukamy

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Główne obowiązki:

 • Wykonywanie, prowadzenie i koordynacja projektów z zakresu technologii ścieków i uzdatniania wody
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,
 • zarządzanie projektami (z zakresu technologii ścieków i uzdatniania wody) przy użyciu wewnętrznego systemu IT.

Podstawowe wymagania:

 • posiadanie uprawnień do projektowania w zakresie technologii ścieków oraz uzdatniania wody
 • przynależność do Izby Inżynierów.
 • 10 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość norm, przepisów Prawa ochrony środowiska, aktów powiązanych oraz dyrektyw UE z obszaru ochrony środowiska, gospodarki wodnościekowej,
 • samodzielność,
 • sumienność w wykonywaniu zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiające komunikację ustną i pisemną o osobami anglojęzycznymi) oraz biegła języka polskiego,
 • prawo jazdy.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Współudział przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych),
 • Zadania związane ze wsparciem zespołu projektowego.

Podstawowe wymagania:

 • Wyższe wykształcenie – w specjalizacji sanitarnej,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Dobra znajomość projektowania 3D w REVIT,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • kompleksowe zarządzanie powierzonymi projektami zgodnie z postanowieniami umowy kontraktowej oraz zasadami obowiązującymi w Spółce. W szczególności praca z budżetem bazowym oraz harmonogramem bazowym,
 • współudział merytoryczny w procesie planowania projektu,
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień,
 • realizacja i optymalizacja przyjętego budżetu zgodnie z założonymi parametrami,
 • bieżąca kontrola wskaźników finansowych i jakościowych realizowanych projektów,
 • rozliczanie wykonanych prac,
 • zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji przedsięwzięć,
 • sporządzanie okresowych raportów o stanie prac na poszczególnych projektach,
 • bieżąca współpraca i udział w negocjacjach z dostawcami / podwykonawcami,
 • reprezentowanie Spółki przed Inwestorami i osobami przez niego wskazanymi.

Wymagania:

 • minimalnie 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • wykształcenie techniczne, w kierunku: inżynieria środowiska / budownictwo / budownictwo hydrotechniczne / gospodarka wodna lub pokrewne dziedziny,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym (WARUNEK KONIECZNY),
 • mile widziane dodatkowe wykształcenie w zarządzaniu projektami,
 • doświadczenie w BIM,
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • mobilność na terenie kraju
 • prawo jazdy

Co oferujemy:                                                                                    

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie,
 • szeroki wybór szkoleń,
 • elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów obiektów budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia w tym sieci i/lub stacji elektroenergetycznych
 • Tworzenie specyfikacji technicznych i koncepcji projektowych
 • Zadania związane ze wsparciem zespołu projektowego
 • Uczestnictwo w koordynacjach projektowych, spotkaniach z Inwestorami, naradach technicznych

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (elektrotechnika, elektroenergetyka lub pokrewne)
 • Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
 • 5 lat doświadczenie w projektowaniu stacji GPZ, sieci (WN, SN, nn) i instalacji elektrycznych, przy czym doświadczenie w morskiej energetyce wiatrowej będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w uzgadnianiu dokumentacji projektowej z PSE oraz operatorami sieci dystrybucyjnych
 • Znajomość obowiązujących regulacji prawnych, przepisów, norm, wymagań projektowych dla instalacji elektrycznych
 • Praktyczna znajomość programów graficznych (AutoCAD itp.)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność projektowania 3D (REVIT), znajomość technologii BIM
 • Samodzielność, efektywność, odpowiedzialność
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (jedno lub kilkudniowych)
 • Znajomość branży energetycznej będzie dodatkowym atutem

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie
 • Szeroki wybór szkoleń
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy
 • Elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: siedziba w Warszawie oraz Wybrzeże Bałtyckie

Główne obowiązki:

 • Pozyskiwanie zleceń na usługi projektowe oraz konsultingowe (w tym zarządzanie projektami) w branży projektów morskich (np. farmy wiatrowe, nabrzeża, porty, suche porty, porty przeładunkowe, cała infrastruktura portowa, itp.)
 • Prowadzenie i nadzorowanie procesu wyszukiwania zleceń / przetargów i ofertowania zgodnie z ustalonymi celami przez Zarząd firmy,
 • Ocena przetargów i podejmowanie wstępnej decyzji, co do przygotowania oferty zgodnie z procedurą go no go,
 • Wszechstronna promocja i dbanie o wizerunek firmy na rynku,
 • Poszukiwanie rozwiązań i kierunków działalności zapewniających umacnianie pozycji na rynku i optymalny rozwój firmy,
 • Utrzymywanie dobrych relacji z obecnymi klientami oraz zdobywanie nowych klientów,
 • Udział w spotkaniach i negocjacjach biznesowych.

Podstawowe wymagania:

 • 4 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku,
 • Znajomość branży morskiej,
 • Wykształcenie wyższe w kierunku technicznym budowlanym,
 • Orientacja na klienta oraz na cel,
 • Wysoka kultura osobista i umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji,
 • Umiejętności negocjacyjne,
 • Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiającą komunikację z osobami anglojęzycznymi),
 • Prawo jazdy kat. B i gotowość do podróży służbowych,
 • Doświadczenie w projektowaniu będzie mile widziane.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B,
 • samochód służbowy,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę przy innowacyjnych projektach w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki wybór szkoleń,
 • ruchomy czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. opieka medyczna w LuxMed, dofinansowanie do karty Multisport Benefit, dofinansowanie do nauki jęz. angielskiego, świadczenia socjalne).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Aktualnie prowadzimy rekrutację dla naszej jednostki biznesowej Multinationals II w ramach linii biznesowej Industry & Buildings, która jest odpowiedzialna za usługi doradcze i inżynieryjne oraz realizację projektów przemysłowych i centrów danych. W ramach tej jednostki oferujemy multidyscyplinarny zakres usług doradczych dla rynku przemysłowego. Posiadamy wielobranżowy zespół inżynierów i łączymy tę wiedzę i doświadczenie, aby opracowywać zintegrowane i innowacyjne projekty dla naszych klientów.

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i kompleksowe zarządzanie projektami naszych międzynarodowych klientów
 • sporządzanie wycen, w celu złożenia oferty
 • współudział merytoryczny w procesie planowania projektu
 • zarządzanie zespołem podczas opracowywania i realizacji projektu
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień
 • koordynacja prac projektowych, analiza i ocena rozwiązań projektowych
 • prowadzenie spotkań projektowych oraz uzyskiwanie niezbędnych zatwierdzeń w organizacji klienta
 • realizacja i optymalizacja przyjętego budżetu i harmonogramu zgodnie z założonymi parametrami
 • bieżąca kontrola wskaźników finansowych i jakościowych realizowanych projektów
 • zarzadzanie zmianami w projektach
 • rozliczanie wykonanych prac
 • zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji przedsięwzięć
 • sporządzanie okresowych raportów o stanie prac na poszczególnych projektach
 • bieżąca współpraca i udział w negocjacjach z dostawcami / podwykonawcami
 • reprezentowanie Spółki przed Inwestorami i osobami przez niego wskazanymi
 • współpraca z klientem i zespołem w celu spełnienia oczekiwań klienta/zasad umownych

Podstawowe wymagania:

 • min. 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami w projektowaniu i budownictwie kubaturowym – przemysłowym
 • wykształcenie techniczne
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • proaktywne podejście, pozytywna elastyczność i nastawienie na rozwiązywanie problemów
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (praca w międzynarodowym środowisku)
 • mile widziane dodatkowe wykształcenie w zarządzaniu projektami.

Co oferujemy:                                                                                           

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie,
 • szeroki wybór szkoleń
 • bardzo dobrą atmosferę pracy
 • elastyczny czas pracy
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Aktualnie prowadzimy rekrutację dla naszej jednostki biznesowej Multinationals II w ramach linii biznesowej Industry & Buildings, która jest odpowiedzialna za usługi doradcze i inżynieryjne oraz realizację projektów przemysłowych i centrów danych. W ramach tej jednostki oferujemy multidyscyplinarny zakres usług doradczych dla rynku przemysłowego. Posiadamy wielobranżowy zespół inżynierów i łączymy tę wiedzę i doświadczenie, aby opracowywać zintegrowane i innowacyjne projekty dla naszych klientów.

Nasi klienci coraz częściej wymagają bardziej szczegółowych projektów w 3D, aż do poziomu dokumentacji projektu wykonawczego. Dlatego potrzebujemy inżynierów, którzy łączą umiejętności inżynierskie z umiejętnościami modelowania 3D.

Osoba, która zostanie zatrudniona na tym stanowisku, będzie członkiem zespołu projektowego w roli projektanta samodzielnie modelującego w programie REVIT projekty z branży HVAC, pod nadzorem Starszego Projektanta Branży HVAC.

Główne obowiązki:

 • Przygotowanie projektu z zakresu branży HVAC pod nadzorem Starszego Projektanta Branży HVAC,
 • Opracowywanie schematów jednoliniowych instalacji HVAC,
 • Koordynowanie instalacji HVAC z innymi branżami w celu wstępnej rezerwacji przestrzeni,
 • Modelowanie instalacji HVAC w 3D Revit z wykorzystaniem schematów jednoliniowych i skoordynowanych rezerwacji przestrzeni,
 • Weryfikacja wykonalności instalacji pod kątem wykonalności montażu, dostępności i łatwości utrzymania, w celu upewnienia się, że zaprojektowaną instalację można wykonać dokładnie zgodnie z projektem, bez zmian,
 • Koordynacja i kontrola projektów z branży HVAC z innymi branżami.

Podstawowe wymagania:

 • Min. licencjat na kierunku HVAC,
 • Min. 5 lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego,
 • Praktyczna znajomość programu REVIT oraz zintegrowanego projektowania,
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację ustną i pisemną z osobami anglojęzycznymi oraz biegła znajomość języka polskiego,
 • Przedsiębiorcze, proaktywne i elastyczne podejście,
 • Skoncentrowanie na efektach oraz proaktywny sposób rozwiązywania problemów,
 • Doświadczenie poparte sukcesami w pracy w zespole multidyscyplinarnym,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (jedno lub kilkudniowych) w związku z projektami realizowanymi na terenie kraju i za granicą.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Możliwości rozwoju oraz zdobycia doświadczenia przy projektach międzynarodowych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Aktualnie prowadzimy rekrutację dla naszej jednostki biznesowej Multinationals II w ramach linii biznesowej Industry & Buildings, która jest odpowiedzialna za usługi doradcze i inżynieryjne oraz realizację projektów przemysłowych i centrów danych. W ramach tej jednostki oferujemy multidyscyplinarny zakres usług doradczych dla rynku przemysłowego. Posiadamy wielobranżowy zespół inżynierów i łączymy tę wiedzę i doświadczenie, aby opracowywać zintegrowane i innowacyjne projekty dla naszych klientów.

Miejsce pracy: Poznań

Główne obowiązki:

 • Sprawdzanie planowania projektu, harmonogramu (-ów) i monitorowanie postępu prac
 • Ocena / analiza ryzyka dla przygotowanych harmonogramów projektu i identyfikacja ścieżki krytycznej
 • Raportowanie opóźnień i współpraca przy opracowywaniu planów naprawczych
 • Stały kontakt z Klientem w kwestiach harmonogramu
 • Uczestnictwo i wkład w spotkania dotyczące postępu projektu
 • Weryfikacja postępu prac budowlanych zgodnie z harmonogramami projektu
 • Kontrola aktualizacji postępów prac na podstawie przygotowanych raportów
 • Raportowanie do Kierownika Projektu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Min. 5 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu działań związanych z planowaniem projektów budowlanych wielobranżowych w strukturach Generalnego Wykonawcy lub EPCM
 • Biegła znajomość oprogramowania do planowania projektów, takim jak Primavera i/lub MS Project
 • Doświadczenie w złożonych projektach przemysłowych na dużą skalę, od przygotowania projektu budowlanego do uruchomienia zakładów będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność wykazania logicznego rozwoju, integracji i utrzymania harmonogramu projektu w całym cyklu życia projektu
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • Otwartość na pracę na placu budowy podczas trwania projektu (do 1,5 roku, Poznań)
 • Umiejętność współpracy ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt
 • Biegła znajomość języka polskiego, dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny)

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • udział w przeprowadzaniu audytów typu environmental due diligence / compliance,
 • opracowywanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportów Oddziaływania na Środowisko,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń sektorowych,
 • udział w projektach związanych z analizami zmian klimatycznych,
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,
 • wykonywanie prac analitycznych,
 • bieżąca obsługa klientów w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska.

Podstawowe wymagania:

 • doświadczenie w audytach typu environmental due diligence / compliance,
 • doświadczenie w opracowywaniu Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia oraz Raportów Oddziaływania na Środowisko,
 • 3 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony / Inżynierii Środowiska lub pokrewne,
 • znajomość przepisów Prawa ochrony środowiska, aktów powiązanych oraz dyrektyw UE z obszaru ochrony środowiska,
 • bardzo dobre zrozumienie zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ESG w szczególności w obszarach dekarbonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego,
 • mile widziana znajomość systemów GIS,
 • sumienność w wykonywaniu zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analitycznego myślenia i pracy z danymi,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła języka polskiego,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy.

Co oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę przy innowacyjnych projektach w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szeroki wybór szkoleń,
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • kompleksowe zarządzanie powierzonymi projektami zgodnie z postanowieniami umowy kontraktowej oraz zasadami obowiązującymi w Spółce. W szczególności praca z budżetem bazowym oraz harmonogramem bazowym,
 • sporządzanie wycen, w celu złożenia oferty,
 • współudział merytoryczny w procesie planowania projektu,
 • uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień,
 • realizacja i optymalizacja przyjętego budżetu zgodnie z założonymi parametrami,
 • bieżąca kontrola wskaźników finansowych i jakościowych realizowanych projektów,
 • rozliczanie wykonanych prac,
 • zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów oraz terminowej realizacji przedsięwzięć,
 • sporządzanie okresowych raportów o stanie prac na poszczególnych projektach,
 • bieżąca współpraca i udział w negocjacjach z dostawcami / podwykonawcami,
 • reprezentowanie Spółki przed Inwestorami i osobami przez niego wskazanymi.

Wymagania:

 • min. 4 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami w budownictwie kubaturowym – przemysłowym,
 • wykształcenie techniczne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w międzynarodowym środowisku oraz biegła języka polskiego,
 • mile widziane dodatkowe wykształcenie w zarządzaniu projektami,
 • doświadczenie w BIM.

Co oferujemy:                                                                                           

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie,
 • szeroki wybór szkoleń,
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • elastyczny czas pracy,
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Analiza i przetwarzanie danych,
 • Tworzenie map,
 • Prace z numerycznym modelem terenu,
 • Administrowanie bazami danych przestrzennych,
 • Pozyskiwanie informacji przestrzennych,
 • Wsparcie analityczne zespołów projektowych.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (geodezja, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska lub pokrewne),
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 5 lat,
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania ArcGIS i QGIS,
 • Znajomość języka Python,
 • Znajomość oprogramowania typu AutoCad będzie dodatkowym atutem,
 • Znajomość oprogramowania do modelowania np. typu HEC-RAS będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność pracy z numerycznym modelem terenu i danymi LIDAR,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • Samodzielne opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów obiektów budowlanych (w tym przemysłowych) w zakresie instalacji teletechnicznych: SSP, DSO, KD, CCTV, SSWiN, BMS i ew. elektrycznych,
 • Tworzenie specyfikacji technicznych i koncepcji projektowych,
 • Prace związane z wydawaniem dokumentacji projektowej,
 • Zadania związane ze wsparciem zespołu projektowego.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja lub pokrewne),
 • 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Praktyczna znajomość programów graficznych (AutoCAD itp.),
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność projektowania 3D (REVIT), znajomość technologii BIM,
 • Znajomość rynku producentów i dostawców,
 • Znajomość regulacji prawnych, przepisów i wymagań projektowych dla instalacji teletechnicznych,
 • Samodzielność, efektywność, odpowiedzialność.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • Samodzielne opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów obiektów budowlanych (w tym przemysłowych) w zakresie instalacji AKPiA i ew. teletechnicznych / elektrycznych,
 • Tworzenie specyfikacji technicznych i koncepcji projektowych,
 • Prace związane z wydawaniem dokumentacji projektowej,
 • Zadania związane ze wsparciem zespołu projektowego.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (elektrotechnika, telekomunikacja lub pokrewne),
 • 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Praktyczna znajomość programów graficznych (AutoCAD itp.),
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność projektowania 3D (REVIT), znajomość technologii BIM,
 • Znajomość rynku producentów i dostawców,
 • Znajomość regulacji prawnych, przepisów i wymagań projektowych dla instalacji elektrycznych,
 • Samodzielność, efektywność, odpowiedzialność.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa lub Wrocław

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów dla obiektów hydrotechnicznych i ochrony środowiska (np. wały przeciwpowodziowe, zapory ziemne, zbiorniki, jazy, śluzy), we współpracy z projektantem,
 • Inwentaryzacje obiektów, oceny stanu technicznego w terenie,
 • Współpraca z inwestorami, kontakty z urzędami,
 • Redakcja i wydawanie dokumentacji projektowej.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, w zakresie hydrotechniki lub branżowo zbliżonym,
 • Min. kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Praktyczna znajomość programów wspomagania inżynierskiego (AutoCAD itp.) i graficznych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność projektowania 3D (REVIT), znajomość technologii BIM.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów dla obiektów hydrotechnicznych i ochrony środowiska (np. wały przeciwpowodziowe, zapory ziemne, zbiorniki, jazy, śluzy), we współpracy z projektantem,
 • Inwentaryzacje obiektów, oceny stanu technicznego w terenie,
 • Współpraca z inwestorami, kontakty z urzędami,
 • Redakcja i wydawanie dokumentacji projektowej.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, w zakresie hydrotechniki lub branżowo zbliżonym,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Praktyczna znajomość programów wspomagania inżynierskiego (AutoCAD itp.) i graficznych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność projektowania 3D (REVIT), znajomość technologii BIM.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Wrocław

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów obiektów hydrotechnicznych (np.: wały przeciwpowodziowe wraz z przepustami i zastawkami, zapory ziemne, zbiorniki, jazy, śluzy, elektrownie wodne),
 • Prace związane z wydawaniem dokumentacji projektowej,
 • Zadania związane ze wsparciem zespołu projektowego,
 • Współpraca z inwestorami oraz urzędami,
 • Koordynowanie i kontrolowanie pracy asystentów,
 • Inwentaryzacje obiektów,
 • Nadzory autorskie.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Min. kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Uprawnienia do projektowania w branży hydrotechnicznej lub ekwiwalentne pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji jako projektant,
 • Praktyczna znajomość programów graficznych oraz programów obliczeniowych,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność projektowania 3D (CIVIL, REVIT) oraz znajomość technologii BIM.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Wrocław

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów obiektów budowlanych, w tym hydrotechnicznych (np.: wały przeciwpowodziowe wraz z przepustami i zastawkami, zapory ziemne, zbiorniki, jazy, śluzy, elektrownie wodne),
 • Prace związane z wydawaniem dokumentacji projektowej,
 • Zadania związane ze wsparciem zespołu projektowego,
 • Współpraca z inwestorami oraz urzędami,
 • Koordynowanie i kontrolowanie pracy asystentów,
 • Inwentaryzacje obiektów,
 • Nadzory autorskie.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo,
 • Min. kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej lub ekwiwalentne pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji jako projektant,
 • Praktyczna znajomość programów graficznych oraz programów obliczeniowych,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność projektowania 3D (CIVIL, REVIT) oraz znajomość technologii BIM.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • udział w przeprowadzaniu audytów typu environmental due diligence / compliance,
 • udział w przygotowywaniu Raportów Oddziaływania na Środowisko,
 • udział w projektach związanych z analizami zmian klimatycznych,
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,
 • wykonywanie prac analitycznych,
 • bieżąca obsługa klientów w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska.

Podstawowe wymagania:

 • doświadczenie w audytach typu environmental due diligence / compliance,
 • doświadczenie w Raportach Oddziaływania na Środowisko,
 • 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony / Inżynierii Środowiska lub pokrewne,
 • znajomość przepisów Prawa ochrony środowiska, aktów powiązanych oraz dyrektyw UE z obszaru ochrony środowiska,
 • bardzo dobre zrozumienie zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi i zrównoważonym rozwojem,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ESG w szczególności w obszarach dekarbonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego,
 • mile widziana znajomość systemów GIS,
 • sumienność w wykonywaniu zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analitycznego myślenia i pracy z danymi,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła języka polskiego,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy.

Co oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę przy innowacyjnych projektach w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szeroki wybór szkoleń),
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport),
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • opracowywanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportów Oddziaływania na Środowisko,
 • nadzorowanie / koordynacja prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych,
 • audyty due diligence,
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,
 • doradztwo w sporządzaniu i prowadzeniu wymaganej dokumentacji dot. ochrony środowiska,
 • bieżąca obsługa klientów w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska.

Podstawowe wymagania:

 • minimum 1 rok doświadczenia w projektach z zakresu energetyki odnawialnej (energetyka wiatrowa, energetyka fotowoltaiczna)
 • wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony / Inżynierii Środowiska lub pokrewne,
 • wiedza z zakresu procedur środowiskowych i rynku energetyki odnawialnej,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Prawa ochrony środowiska, aktów powiązanych oraz dyrektyw UE z obszaru ochrony środowiska,
 • praktyczna znajomość funkcjonowania procesu decyzyjnego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,
 • samodzielność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy z danymi,
 • dobra znajomość języka angielskiego i biegła języka polskiego,
 • wysoka kultura osobista.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę przy innowacyjnych projektach w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szeroki wybór szkoleń),
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • udział merytoryczny w opracowaniach środowiskowych, np. Raportów Oddziaływania na Środowisko, audytach środowiskowych,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń sektorowych,
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,
 • doradztwo w sporządzaniu i prowadzeniu wymaganej dokumentacji dot. ochrony środowiska,
 • udział w spotkaniach z klientami.

Podstawowe wymagania:

 • kilkuletnie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony / Inżynierii Środowiska lub pokrewne,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Prawa ochrony środowiska, aktów powiązanych oraz dyrektyw UE z obszaru ochrony środowiska,
 • praktyczna znajomość funkcjonowania procesu decyzyjnego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych i sektorowych,
 • mile widziana znajomość oprogramowania GIS i Autocad,
 • samodzielność,
 • sumienność w wykonywaniu zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analitycznego myślenia i pracy z danymi,
 • chęć rozwoju,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła języka polskiego,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy.

Co oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę przy innowacyjnych projektach w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szeroki wybór szkoleń),
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Samodzielne wykonywanie wycen kosztów prac projektowych,
 • Analiza dokumentacji ofertowo-projektowej,
 • Zbieranie materiałów niezbędnych do opracowania ofert,
 • Prowadzenie korespondencji i uzgodnień z Podwykonawcami oraz Zleceniodawcami,
 • Realizacja projektów.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa,
 • Doświadczenie w pracy z podobnym zakresem obowiązków,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Dokładność,
 • Wysokie umiejętności interpersonalne,
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • prowadzenie / koordynacja projektów,
 • przygotowywanie ofert,
 • udział merytoryczny w opracowaniach środowiskowych, np. Raportów Oddziaływania na Środowisko, audytach środowiskowych,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń sektorowych,
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,
 • doradztwo w sporządzaniu i prowadzeniu wymaganej dokumentacji dot. ochrony środowiska
 • zarządzanie projektami przy użyciu wewnętrznego systemu IT.

Podstawowe wymagania:

 • min. 8 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony / Inżynierii Środowiska lub pokrewne,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Prawa ochrony środowiska, aktów powiązanych oraz dyrektyw UE z obszaru ochrony środowiska,
 • praktyczna znajomość funkcjonowania procesu decyzyjnego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych i sektorowych,
 • mile widziana znajomość oprogramowania GIS i Autocad,
 • samodzielność,
 • sumienność w wykonywaniu zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analitycznego myślenia i pracy z danymi,
 • chęć rozwoju,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła języka polskiego,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy.

Co oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę przy innowacyjnych projektach w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szeroki wybór szkoleń),
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Aktualnie prowadzimy rekrutację dla naszej jednostki biznesowej Multinationals II w ramach linii biznesowej Industry & Buildings, która jest odpowiedzialna za usługi doradcze i inżynieryjne oraz realizację projektów przemysłowych i centrów danych. W ramach tej jednostki oferujemy multidyscyplinarny zakres usług doradczych dla rynku przemysłowego. Posiadamy wielobranżowy zespół inżynierów i łączymy tę wiedzę i doświadczenie, aby opracowywać zintegrowane i innowacyjne projekty dla naszych klientów.

Miejsce pracy: Poznań

Główne obowiązki:

 • Weryfikacja / opiniowanie zasadności wniosków wykonawcy o pracach dodatkowych
 • Kontrolowanie / sprawdzanie kart zatwierdzenia materiałów (MAF)
 • Raportowanie i cotygodniowe monitorowanie problemów jakościowych i współpraca przy opracowywaniu planów naprawczych
 • Stały kontakt z Klientem w kwestiach problemów jakościowych
 • Uczestnictwo i wkład w spotkania dotyczące problemów jakościowych
 • Raportowanie do Kierownika Projektu

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Umiejętności analityczne
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • Otwartość na pracę na placu budowy podczas trwania projektu (do 2 lat, Poznań)
 • Umiejętność współpracy ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt
 • Biegła znajomość języka polskiego, bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny)

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Prace z numerycznym modelem terenu,
 • Tworzenie numerycznych modeli terenu w Civil3D,
 • Tworzenie modeli hydrologicznych,
 • Tworzenie modeli hydraulicznych.

Podstawowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Dobra znajomość oprogramowania QGIS,
 • Umiejętność pracy z numerycznym modelem terenu,
 • Umiejętność tworzenia modeli hydrologicznych (np. w HEC-HMS),
 • Umiejętność tworzenia modeli hydraulicznych jedno i dwuwymiarowych koryt otwartych (np. w HEC-RAS lub MIKE) i kanalizacji deszczowych (np. w SWMM),
 • Znajomość języka angielskiego.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów obiektów energetyki przemysłowej, związanych z budową lub modernizacją bloków parowo-gazowych wraz z ich podstawowymi urządzeniami (np. kotłami
  i turbozespołami), rurociągami pary i wody, armaturą, kanałami spalin
  i powietrza,
 • Zadania związane ze wsparciem wielobranżowego zespołu projektowego,
 • Uczestnictwo w koordynacjach projektowych, spotkaniach z inwestorami, naradach technicznych.

Podstawowe wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i energetyka cieplna lub pokrewne),
 • 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Praktyczna znajomość programów graficznych (AutoCAD itp.),
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość rynku producentów i dostawców,
 • Znajomość obowiązujących regulacji prawnych, przepisów, norm i wymagań projektowych dla energetyki cieplnej,
 • Samodzielność, efektywność, odpowiedzialność,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (jedno lub kilkudniowych),
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność przeprowadzania analiz zagrożeń
  (np. HAZOP), projektowania instalacji gazowych i olejowych, umiejętność projektowania 3D (REVIT), znajomość technologii BIM, Inventor.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa lub Gdańsk

Główne obowiązki na stanowisku:

 • opracowywanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportów Oddziaływania na Środowisko,
 • nadzorowanie / koordynacja prac w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych,
 • audyty due diligence,
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,
 • doradztwo w sporządzaniu i prowadzeniu wymaganej dokumentacji dot. ochrony środowiska,
 • bieżąca obsługa klientów w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska.

Podstawowe wymagania:

 • minimum 4-letnie doświadczenie w projektach z zakresu energetyki odnawialnej (np. energetyka wiatrowa)
 • wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony / Inżynierii Środowiska lub pokrewne,
 • wiedza z zakresu procedur środowiskowych i rynku energetyki odnawialnej,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Prawa ochrony środowiska, aktów powiązanych oraz dyrektyw UE z obszaru ochrony środowiska,
 • praktyczna znajomość funkcjonowania procesu decyzyjnego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,
 • samodzielność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy z danymi,
 • dobra znajomość języka angielskiego i biegła języka polskiego,
 • wysoka kultura osobista.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę przy innowacyjnych projektach w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szeroki wybór szkoleń),
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • udział w opracowywaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportów Oddziaływania na Środowisko,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń sektorowych,
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,
 • udział w przeprowadzaniu audytów środowiskowych,
 • wykonywanie prac analitycznych,
 • udział w audytach środowiskowych,
 • współtworzenie raportów dot. realizowanych projektów,
 • bieżąca obsługa klientów w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska.

Podstawowe wymagania:

 • min. 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony / Inżynierii Środowiska lub pokrewne,
 • znajomość przepisów Prawa ochrony środowiska, aktów powiązanych oraz dyrektyw UE z obszaru ochrony środowiska,
 • mile widziana znajomość systemów GIS oraz BI,
 • samodzielność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy z danymi,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy.

Co oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę przy innowacyjnych projektach w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szeroki wybór szkoleń),
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • opracowywanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportów Oddziaływania na Środowisko,
 • uzyskiwanie Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń sektorowych,
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami,
 • udział w przeprowadzaniu audytów środowiskowych,
 • doradztwo w sporządzaniu i prowadzeniu wymaganej dokumentacji dot. ochrony środowiska,
 • bieżąca obsługa klientów w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska.

Podstawowe wymagania:

 • min. 4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe z zakresu Ochrony / Inżynierii Środowiska lub pokrewne,
 • wiedza z zakresu sporządzania wniosków o wydanie pozwoleń środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, operatów powietrznych, pozwoleń dot. odpadów, pozwoleń wodnoprawnych,
 • bardzo dobra znajomość przepisów Prawa ochrony środowiska, aktów powiązanych oraz dyrektyw UE z obszaru ochrony środowiska,
 • praktyczna znajomość funkcjonowania procesu decyzyjnego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych i sektorowych,
 • samodzielność i sumienność w wykonywaniu zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia i pracy z danymi,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy.

Co oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę przy innowacyjnych projektach w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji wśród firm projektowo-doradczych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • elastyczny czas pracy i możliwość pracy hybrydowej,
 • możliwość rozwoju zawodowego (szeroki wybór szkoleń),
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej pod nadzorem projektanta, w tym rysunkowej dokumentacji technicznej (2D i 3D), dot. budownictwa kubaturowego przemysłowego,
 • Przygotowywanie rysunków konstrukcji żelbetowych i stalowych,
 • Koordynacja prac projektowych w zespole wielobranżowym.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie mgr. inż. konstrukcji budowlanych,
 • Praktyczna znajomość jednego z programów 3D do modelowania konstrukcji, np.: Prosteel, Revit, Allplan,
 • Znajomość programów do obliczania konstrukcji np. Robot, SCIA mile widziana,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów obiektów energetyki przemysłowej, związanych z budową lub modernizacją bloków parowo-gazowych wraz z ich podstawowymi urządzeniami (np. kotłami i turbozespołami), rurociągami pary i wody, armaturą, kanałami spalin i powietrza
 • Zadania związane ze wsparciem wielobranżowego zespołu projektowego
 • Uczestnictwo w koordynacjach projektowych, spotkaniach z Inwestorami, naradach technicznych

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe (mechanika i energetyka cieplna lub pokrewne)
 • 5 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Praktyczna znajomość programów graficznych (AutoCAD itp.)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Znajomość rynku producentów i dostawców
 • Znajomość obowiązujących regulacji prawnych, przepisów, norm i wymagań projektowych dla energetyki cieplnej
 • Samodzielność, efektywność, odpowiedzialność
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (jedno lub kilkudniowych)
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność przeprowadzania analiz zagrożeń (np. HAZOP), projektowania instalacji gazowych i olejowych, umiejętność projektowania 3D (REVIT), znajomość technologii BIM, Inventor

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie
 • Szeroki wybór szkoleń
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Warszawa

Aktualnie prowadzimy rekrutację dla naszej jednostki biznesowej Multinationals II w ramach linii biznesowej Industry & Buildings, która jest odpowiedzialna za usługi doradcze i inżynieryjne oraz realizację projektów przemysłowych i centrów danych. W ramach tej jednostki oferujemy multidyscyplinarny zakres usług doradczych dla rynku przemysłowego. Posiadamy wielobranżowy zespół inżynierów i łączymy tę wiedzę i doświadczenie, aby opracowywać zintegrowane i innowacyjne projekty dla naszych klientów.

Nasi klienci coraz częściej wymagają bardziej szczegółowych projektów w 3D, aż do poziomu dokumentacji projektu wykonawczego. Dlatego potrzebujemy inżynierów, którzy łączą umiejętności inżynierskie z umiejętnościami modelowania 3D.

Osoba, która zostanie zatrudniona na tym stanowisku, będzie członkiem zespołu projektowego w roli projektanta samodzielnie projektującego instalacje elektryczne w programie REVIT, pod nadzorem Starszego Projektanta Instalacji Elektrycznych.

Główne obowiązki:

 • Projektowanie w zakresie branży elektrycznej pod nadzorem Starszego Projektanta Instalacji Elektrycznych,
 • Opracowywanie schematów jednokreskowych instalacji elektrycznych,
 • Koordynowanie instalacji elektrycznych z innymi branżami w celu wstępnej rezerwacji przestrzeni,
 • Projektowanie instalacji elektrycznych w 3D Revit z wykorzystaniem schematów jednokreskowych i skoordynowanych rezerwacji przestrzeni,
 • Weryfikacja wykonalności instalacji pod kątem wykonalności montażu, dostępności i łatwości utrzymania, w celu upewnienia się, że zaprojektowaną instalację można wykonać dokładnie zgodnie z projektem, bez zmian,
 • Koordynacja i kontrola projektów z branży elektrycznej z innymi branżami.

Podstawowe wymagania:

 • Min. licencjat na kierunku elektrotechnika lub pokrewne,
 • Min. 5 lat odpowiedniego doświadczenia zawodowego,
 • Praktyczna znajomość programu REVIT oraz zintegrowanego projektowania,
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację ustną i pisemną z osobami anglojęzycznymi oraz biegła znajomość języka polskiego,
 • Przedsiębiorcze, proaktywne i elastyczne podejście,
 • Skoncentrowanie na efektach oraz proaktywny sposób rozwiązywania problemów,
 • Doświadczenie poparte sukcesami w pracy w zespole multidyscyplinarnym,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych (jedno lub kilkudniowych) w związku z projektami realizowanymi na terenie kraju i za granicą.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Możliwości rozwoju oraz zdobycia doświadczenia przy projektach międzynarodowych,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Aktualnie dla naszych nowych rozwojowych morskich projektów (nabrzeża, porty, terminale) oraz wsparcia dotychczasowych projektów  poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Projektant Hydrotechnik (morski)

Miejsce pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • Opracowywanie dokumentacji i wykonywanie projektów obiektów hydrotechnicznych,
 • Prace związane z wydawaniem dokumentacji projektowej,
 • Zadania związane ze wsparciem zespołu projektowego,
 • Współpraca z inwestorami oraz urzędami,
 • Koordynowanie i kontrolowanie pracy asystentów.

Podstawowe wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Uprawnienia do projektowania w branży hydrotechnicznej,
 • Min. 2 lata doświadczenia na stanowisku projektanta,
 • Praktyczna znajomość programów graficznych (AutoCAD itp.), programów  obliczeniowych (PLAXIS/GEO5/ZSOIL),
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Dodatkowymi atutami będą: umiejętność projektowania 3D (REVIT), znajomość technologii BIM.

Co oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwości rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie,
 • Szeroki wybór szkoleń,
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów (np. LuxMed, karta Multisport).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Miejsce pracy: Wrocław lub Warszawa

Podstawowe obowiązki:

 • Projektowanie konstrukcji ziemnych, obiektów inżynierskich, a w szczególności:
 • Dokonywanie obliczeń geotechnicznych: np. nośność, osiadania podłoża, stateczność,
 • Analiza warunków gruntowo – wodnych pod kątem posadowienia obiektów inżynierskich i kubaturowych,
 • Analiza dokumentacji geologiczno-inżynierskich,
 • Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • Koordynowanie projektów w zakresie swojej branży,
 • Nadzór nad pracą asystentów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynierii hydrotechnicznej – w nieograniczonym zakresie,
 • Doświadczenie w projektowaniu konstrukcji ziemnych i obiektów inżynierskich,
 • Znajomość oprogramowania do projektowania: GEO STUDIO, PLAXIS, oprogramowania typu MES,
 • Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość środowiska REVIT 3D,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę w międzynarodowym środowisku.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na podstawie umowy o pracę, lub inne formy współpracy,
 • Możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Pakiet dodatkowych benefitów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej:

 • CV
 • W dodatkowych informacjach, prosimy o podanie oczekiwanego wynagrodzenia brutto
Aplikuj

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pracą w naszym zespole, zachęcamy do przesłania aplikacji, nawet jeśli aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na interesujące Państwa stanowisko. Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli dotyczącej wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest HaskoningDHV Polska Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Dzielnej 60, 01-029 Warszawa.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wypełnij formularz rekrutacyjny