W związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, firma HaskoningDHV Polska również zdecydowała się podjąć działania wspierające poszkodowanych w konflikcie.

Nasi pracownicy, którzy zdecydują się udostępnić uchodźcom miejsca w swoich mieszkaniach oraz ci, którzy wspierają swoich bliskich w Ukrainie mogą liczyć na wsparcie finansowe od firmy.

Ponadto firma zamierza wesprzeć finansowo Polską Akcję Humanitarną a zebrane przez nas dary rzeczowe w postaci najpotrzebniejszych artykułów również wspomogą organizacje pozarządowe pomagające ofiarom wojny.

Osoby chętne do zaangażowania się w pomoc zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej strony rządowej: #PomagamUkrainie