Aktualizacja badań modelowych zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na Odrze jest jednym z kluczowych elementów ochrony przeciwpowodziowej Doliny Odry. Powstaje w ramach Programu Odra 2006, jako część pasywnego i aktywnego systemu ochrony przeciwpowodziowej. Zbiornik zmniejszy wpływ rzek Odry i Nysy na powstawanie fal powodziowych, które spowodowały poważne szkody i straty podczas wielkiej powodzi w 1997 r.

Zakres usług:

  • projekt koncepcyjny,
  • studium wykonalności,
  • badania modelowania hydraulicznego,
  • podstawowe i szczegółowe projekty w tym aktualizacje,
  • opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

  

Projekt na mapie

Projekt

Aktualizacja raportu o oddziływaniu na środowisko przedsięwzięcia pt.: "Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj śląskie - polder"

Inwestor

PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

Lokalizacja

Racibórz Dolny

Okres realizacji

1997 - do chwili obecnej