Badania modelowe dla rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia Nidzicy oraz w powiecie wielickim

Realizacja zadanie polegała na opracowaniu koncepcji przestrzennej ze strategiczną oceną środowiska dla zadań:

1) Rozbudowa lewego wału Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia Nidzicy (gm. Nowe Brzesko, Koszyce pow. proszowicki woj. małopolskie),

2) Rozbudowa prawego nasypu Wisły w powiecie wielickim (gm. Wieliczka, Niepołomice pow. wielicki woj małopolskie).

Zakres usług:

  • ocena stanu technicznego wałów i budowli,
  • inwentaryzacja środowiskowa,
  • koncepcja programowo-przestrzenna zawierające m.in: obliczenia hydrauliczne w MIKE 11 dla 3 wariantów w oparciu o model hydrodynamiczny wykonany w ramach projektu ISOK,
  • ocena wpływu na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień.

 

Projekt na mapie

Projekt

Opracowanie koncepcji przestrzennej ze strategiczną oceną środowiska dla zadań: 1) Rozbudowa lewego wału Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia Nidzicy, 2) Rozbudowa prawego nasypu Wisły w powiecie wielickim.

Inwestor

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie

Lokalizacja

rzeka Wisła

Okres realizacji

12.2014-12.2015