Badania modelowe na Dolnej Wiśle w km 718-933

Realizacja zadania pn.: “Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle w km 718-933. Dokumentacja projektowa” polegała na opracowaniu modelu numerycznego oraz przeprowadzeniu badania na modelu fizycznym.

Zakres usług:

  • Przeprowadzenie hydraulicznego badania modelowego,
  • Opracowanie danych wejściowych do modelowania,
  • Przeprowadzenie testów na modelu fizycznym,
  • Opracowanie wytycznych do wyznaczania paramentów trasy i instalacji regulacyjnej dla całego odcinka dolnej Wisły,
  • Model numeryczny.

Na podstawie badań wyznaczono m.in. lokalizację i parametry 200 ostróg na rzece Wiśle w km 718-888 na odcinkach zatorowych dla ochrony brzegów w pobliżu wału przeciwpowodziowego oraz w celu ubezpieczenia brzegu wklęsłego, wyznaczono również linie regulacyjne koryta rzeki Wisły przy przepływie wody średniej, niskiej dla całego odcinka Dolnej Wisły.

    

Projekt na mapie

Projekt

Odbudowa budowli regulacyjnych dla Dolnej Wiśle w km 718-933. Dokumentacja projektowa.

Inwestor

PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku

Lokalizacja

rzeka Wisła - km 718-933

Okres realizacji

09.10.2015-06.05.2016