Budynek główny Stacji Zagęszczania Odpadów – OUOW „Żelazny Most”

“Żelazny Most” jest stałym przedmiotem prac projektowych i nadzoru pełnionego przez specjalistów HaskoningDHV Polska na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. Projekt rozpoczęto w 1974 roku, a eksploatacja składowiska i jego ciągła rozbudowa trwa od roku 1977. Obiekt Żelazny Most zajmuje powierzchnie ok 1580 ha. Zapory, które go otaczają, mają łączną długość ponad 14 km. Zbiornik odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most” to największe tego typu składowisko w Europie i jedno z największych na świecie.

Budynek główny

Budynek jest budynkiem halowym, jednokondygnacyjnym, o rzucie prostokątnym i wymiarach 36,73 x 141,33 i wysokości 23,69 m w kalenicy, nie podpiwniczonym, z dachem płaskim, dwuspadowym. Jest to budynek o konstrukcji halowej, dwunawowej, szkieletowej, stalowej ze ścianami z płyt warstwowych, przykryty stalowymi wiązarami kratowymi z pokryciem z papy termozgrzewalnej.

Główną funkcją budynku jest funkcja technologiczna. Od strony południowej do budynku przylega niższy budynek energetyczny, od strony zachodniej wieża hydrocyklonów.

W budynku wydzielono część biurowo-socjalną, gdzie zlokalizowano sterownię, dwa pokoje biurowe i zaplecze szatniowo-sanitarne dla personelu. Do tej części zapewniono niezależne wejście z zewnątrz, umożliwiające korzystanie z tej części budynku bez konieczności przechodzenia przez halę.

Projekt na mapie