Elektrownia Wodna Przysieka na Nysie Łużyckiej

Zapora wodna Przysieka składa się z przepustu rybnego, zapory gumowej o dwóch przęsłach. DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. wykonał projekt wstępny i szczegółowy elektrowni wodnej, prace budowlane, uzyskał pozwolenie na użytkowanie i uruchomienie oraz dokonał rozruchu.

Parametry techniczne elektrowni:

  • zainstalowany zrzut 2 turbin Kaplana: 28,4 m3/s
  • moc zainstalowana 1380 kW
  • wysokość 5,49 m
  • średnia produkcja: 5000 MWh/rok

   

 

Projekt na mapie

Projekt

Elektrownia Wodna Przysieka na Nysie Łużyckiej

Inwestor

Zespół Elektrowni Wodnych Dychów SA

Lokalizacja

Przysieka

Okres realizacji

1997-2002