Elektrownia wodna w Wiórach na rzece Świślinie

Zbiornik przeciwpowodziowy Wióry ma całkowitą pojemność 35 mln. m3, w tym rezerwę powodziową 19 mln. m3. Najważniejszą konstrukcją zbiornika jest zapora ziemna zbiornika z rdzeniem glinianym i galerią kontrolno-zastrzykową. Struktury zrzutowe obejmują spusty denne oraz czteroprzęsłowy przelew powierzchniowy o łącznej szerokości 24 m.

Podstawowe parametry techniczne elektrowni wodnej:

  • moc instalowana: 450 KW
  • zainstalowany zrzut 3 turbin Kaplana: 2.7 m3/s
  • rozładowanie robocze 3 turbin: 2,5 m3/s
  • moc znamionowa na turbinę: (2×200 + 1×50) kW
  • średnica wirnika turbiny: 2×0,6 m + 1×0,35 m
  • dopuszczalny zasięg głowicy: 5,35 – 21,7
  • średnia produkcja: 984,5 MWh/rok

    

 

Projekt na mapie

Projekt

Elektrownia wodna w Wiórach na rzece Świślinie

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Lokalizacja

Województwo Świętokrzyskie, Gminy: Pawłów i Kunów (Powiat Starachowice) oraz Gmina Waśniów (Powiat Ostrowiec Świętokrzyski)

Okres realizacji

1970 - 2008