Elektrownia wodna we Włocławku na Wiśle

Elektrownia wodna we Włocławku jest największą elektrownią przepływową w Polsce. Produkuje ponad 20 % energii elektrycznej wytwarzanej w krajowych elektrowniach wodnych.

Podstawowe parametry techniczne:

  • zainstalowany zrzut 6 turbin: 2 190 m3/s
  • moc instalowana: 160.2 MW
  • rozładowanie robocze 6 turbin: 1 860 m3/s
  • moc znamionowa na turbinę: 27,8 MW
  • średnica wirnika turbiny: 8,0 m
  • wysokość osi wirnika turbiny: 47,00 m n.p.m.
  • moc pozorna/czynna generatora: 31,8 MVA/ 26,7 MW
  • dopuszczalny zasięg głowicy 5,2 – 12,7
  • średnia produkcja (1971-2010): 747 GWh/rok

     

 

Projekt na mapie

Projekt

Elektrownia wodna we Włocławku na Wiśle

Inwestor

PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie

Lokalizacja

km 674,850 rzeki Wisły, Włocławek

Okres realizacji

1970 - do chwili obecnej