Instalacja termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie

HaskoningDHV Polska zaprojektuje instalację termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie.

Powstający zakład będzie pierwszym i jednocześnie najnowocześniejszym obiektem tego typu na Warmii i Mazurach, który pozwoli na utylizację odpadów, wraz odzyskiwaniem energii. Instalacja zastąpi obecnie wykorzystywane instalacje węglowe. Inwestycja powstaje w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP).

Dla właściciela i operatora instalacji, firmy Dobra Energia dla Olsztyna, konsorcjum firm Doosan Heavy Industries and Contruction z Korei oraz Doosan Lentjes z siedzibą w Niemczech wybuduje kompletny obiekt wraz z kotłem, półsuchą instalacją oczyszczania spalin oraz selektywną redukcją katalityczną (SCR). HaskoningDHV Polska, na zlecenie głównego podwykonawcy robót budowlanych firmy Strabag Sp. z o.o. wykona zamienny projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, w zakres których wchodzą obiekty kubaturowe niezbędne do montażu instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej pochodzącej z odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej oraz infrastruktura towarzyszącą.

Projekt na mapie