Jazy odrzańskie – etap I

OPIS PROJEKTU:

Celem modernizacji jazów była poprawa złego stanu technicznego obiektów i ich warunków eksploatacyjnych w okresie żeglugowym i martwym (zimowym), a także w czasie przepuszczania wód powodziowych.

Dane techniczne:

 • JAZ OPATOWICE
  przekazany do eksploatacji w 1985 r.
  lokalizacja w 245,035 km rzeki Odry
  światło jazu 3 x 32,00 m = 96,00 m
  spad 2,46 m
 • JAZ JANOWICE
  przekazany do eksploatacji w 1990 r.
  lokalizacja w 232,405 km rzeki Odry
  światło jazu 3 x 32,00 m = 96,00 m
  spad 2,53 m
 • JAZ WRÓBLIN
  przekazany do eksploatacji w 1976 r.
  lokalizacja w 157,700 km rzeki Odry
  światło jazu 3 x 32,00 m = 96,00 m
  spad 2,40 m
 • JAZ ZWANOWICE
  przekazany do eksploatacji w 1976 r.
  o lokalizacja w 185,160 km rzeki Odry
  światło jazu 3 x 32,00 m = 96,00 m
  spad 2,80 m
 • JAZ JANUSZKOWICE
  przekazany do eksploatacji w 1977 r.
  lokalizacja w 105,600 km rzeki Odry (Natura 2000)
  światło jazu 3 x 25,00 m = 75,00 m
  spad 2,60 m

Zakres usług:

 • koncepcje programowo-techniczne
 • Raporty OOŚ
 • Operaty wodnoprawne
 • studia wykonalności
 • wnioski o dofinansowanie
 • dokumentacja przetargowa na roboty budowlane
 • projekty budowlane
 • projekty wykonawcze
 • przedmiary robót
 • instrukcje gospodarowania wodą dla jazów po przebudowie
 • nadzory autorskie

 

Projekt na mapie

Projekt

Jazy Odrzańskie

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lokalizacja

Województwo Dolnośląskie, Województwo Opolskie

Okres realizacji

2009 - 2014