Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most

Opis projektu:

Rudy miedzi wydobywane w kopalniach KGHM Polska Miedź wzbogacane są przez flotację. Produktem flotacji jest koncentrat, przerabiany w hutach miedzi „Głogów” i „Legnica”. Koncentraty uzyskane w wyniku wzbogacania stanowią jedynie około 4-6 % wagi urobku. Reszta wydobytej skały stanowi odpad. Ma on postać szlamu w stanie płynnym. Szlam jest transportowany rurociągami i zrzucany do składowiska, gdzie następuje jego sedymentacja, a sklarowana woda jest ujmowana i ponownie kierowana do Zakładów Wzbogacania Rudy (ZWR).

Obecnie jedynym eksploatowanym i sukcesywnie projektowanym przez Hydroprojekt obiektem unieszkodliwiania odpadów poflotacyjnych jest „Żelazny Most” – największe tego typu składowisko w Europie i jedno z największych na Świecie, przeznaczone do składowania odpadów poflotacyjnych rud miedzi z kopalń lubińskiego zagłębia miedziowego „Lubin”, „Polkowice-Sieroszowice” i „Rudna”.

Dane techniczne:

Obecnie obiekt znajduje się w fazie formowania do rzędnej 185 m n.p.m. Może składować odpady o objętości 657 mln m3 a docelowo, po nadbudowie istniejącego obiektu do 195 m n.p.m. oraz rozbudowie Kwatery Południowej o powierzchni 600 ha będzie mógł pomieścić aż 950 mln m3 odpadów w perspektywie do 2038 roku

Zakres usług:

  • koncepcje techniczne
  • projekty budowlano-wykonawcze rozbudowy zapór i hydrotransportu
  • raporty OOŚ
  • analizy dotyczące uszkodzeń mechanicznych zapory
  • opracowanie systemów monitoringu i ostrzegania

Projekt na mapie

Projekt

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most

Klient

KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział Zakład Hydrotechniczny

Lokalizacja

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, Województwo Dolnośląskie, Powiat Polkowicki

Okres realizacji

1974 – do chwili obecnej