Ochrona przeciwpowodziowa Opola

Opis projektu:

Przekazanie do eksploatacji obiektów hydrotechnicznych na Kanale Młynówka, które chronią Opole przed powtórką katastrofy powodziowej zakończyło proces modernizacji systemu przeciwpowodziowego Opola i dorzecza Górnej Odry. Młynówka okazała się wówczas słabym punktem ochrony przeciwpowodziowej Opola i z jej Koryta wody Odry zalały Pasiekę i Stare Miasto.

Dane techniczne:

  • udrożnienie i przebudowę koryta rzeki Odry na długości 3 km
  • przebudowa trzyprzęsłowego, sektorowego jazu Opole na jaz klapowy o przepustowości 1650 m3/s
  • wybudowanie śluzy wlotowej, zamykającej
    dopływ wody z Odry do Młynówki oraz bramy przeciwpowodziowej na wylocie Młynówki
  • remont renowacyjny i odtworzeniowy zabytkowego jazu i XIX wiecznej śluzy na Młynówce

Zakres usług:

  • ompleksowa dokumentacja projektowa
  • nadzory autorskie,
  • dokumentacja powykonawcza

Projekt na mapie

Projekt

Ochrona przeciwpowodziowa Opola – Kanał Młynówka

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lokalizacja

Opole

Okres realizacji

2002 - 2007

Wartość inwestycji

53 mln PLN