Ochrona przed suszą – projekt małej retencji w Nadleśnictwie Płaska

DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., na zlecenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach, wykona kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu obejmujący wybudowanie na ciekach przechodzących przez tereny leśne obiektów hydrotechnicznych, ograniczających spływ roztopowych wód pozimowych oraz sprzyjających podniesieniu poziomu wód gruntowych.

Projekt ma na celu ograniczenie negatywnych skutków suszy poprzez przywrócenie i ochronę obszarów mokradłowych oraz zwiększenie ilości magazynowanej wody w lesie. Projektowane urządzenia polepszą warunki wilgotnościowe w zasięgu oddziaływania urządzeń małej retencji.

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej:

  • budowy stawu ziemnego dla płazów w Leśnictwie Pobojne,
  • modernizacji zbiornika w Leśnictwie Królowa Woda,
  • budowy urządzeń przywracających funkcję obszarom mokradłowym w Leśnictwie Gorczyca, Leśnictwie Sówki, Leśnictwie Królowa Woda, Leśnictwie Mały Borek, Leśnictwie Jazy.

Zamówienie realizowane jest w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko – projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja nizinna oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.”

Projekt na mapie

Klient:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

Termin realizacji projektu:

2020

Wartość projektu:

393 600 zł brutto