Oczyszczalnia ścieków „GIGABLOK” w Katowicach

Opis projektu:

Zamówienie realizowane było na zlecenie wykonawcy robót budowlanych w ramach kontraktu „Projekt, budowa i uruchomienie oczyszczalni ścieków Katowice, Polska”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zakres inwestycji obejmował całkowitą przebudowę działającej od 1981 roku, niewydolnej i przestarzałej technologicznie oczyszczalni ścieków Centrum-Gigablok i obejmował wykonanie ponad 40 obiektów o różnym przeznaczeniu i wielkości i znacznym stopniu skomplikowania konstrukcji.

Dane techniczne:

  • przepustowość 40.000 m3/d
  • RLM = 200.000
  • Gigablok po przebudowie jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologiczno-chemicznego z podwyższonym oczyszczaniem biogenów, czyli związków nawozowych: azotu i fosforu.

Zakres usług:

  • projekt budowlany, wykonawczy i powykonawczy – w zakresie wszystkich branż
  • nadzory autorskie

Projekt na mapie

Projekt

Oczyszczalnia ścieków „GIGABLOK” w Katowicach

Inwestor

Urząd Miasta Katowice

Lokalizacja

Katowice Szopienice

Okres realizacji

2004 - 2009