Oczyszczalnia ścieków w Starachowicach

Opis projektu:

Zamówienie realizowane na zlecenie wykonawcy robót budowlanych w ramach kontraktu „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Starachowicach w zakresie części ściekowej”, współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zakres inwestycji obejmował: część ściekową, mechaniczną, biologiczną i chemiczną obiektu, a w szczególności:

 • przebudowę (modernizację) węzła mechanicznego oczyszczania ścieków, począwszy od stacji krat poprzez pompownię ścieków surowych wraz z budową nowych piaskowników i przebudową osadników wstępnych
 • budowę drugiego ciągu oczyszczania biologicznego zastępujący istniejący ciąg realizowany na złożach biologicznych,
 • rozbudowę istniejącego reaktora biologicznego o dodatkową komorę denitryfikacji,
 • stworzenie rezerwowej pojemności retencyjnej poprzez wykorzystanie istniejących osadników wstępnych likwidowanego ciągu oczyszczania na złożach.

Dane techniczne:

 • Qśr.d = 15.200 m3/d
 • Qdmax = 24.000 m3/d
 • RLM 99.000
 • metoda oczyszczania ścieków – układ zintegrowanego, biologicznego usuwania węgla, azotu i fosforu, oparty na procesie osadu czynnego w trójfazowym systemie – defosfatacja, denitryfikacja i nitryfikacja.

Zakres usług:

 • projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wszystkich branż
 • nadzory autorskie
 • projekt rozruchu i wdrożenia do eksploatacji
 • dokumentacja powykonawcza

Projekt na mapie

Projekt

Oczyszczalnia ścieków w Starachowicach

Inwestor

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach

Lokalizacja

Starachowice

Okres realizacji

2008 - 2011