Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie”.

Przedmiotowy zbiornik o pow. 35,7 ha zlokalizowany jest w msc. Borków, Słopiec Szlachecki, gm. Daleszyce, woj. świętokrzyskie, na rzece Czarna Nida w km 36+800. Zakres projektowanych prac niezbędnych do wykonania na przedmiotowym obiekcie, to m.in. odbudowa: jazu, czołowej, lewej i prawej zapory bocznej zbiornika (w tym drenażu przyskarpowego i uszczelnienie korpusu zapory wraz z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej – wydłużenie drogi filtracji) oraz odbudowa czaszy zbiornika.

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane na jej podstawie pozwolenie na budowę, umożliwi realizację robót budowlanych.

W chwili obecnej istnieje realne ryzyko powstania katastrofy budowlanej w warunkach przepływu wód wezbraniowych i powodziowych. Wykonanie robót inwestycyjnych wyeliminuje ww. nieprawidłowości, poprawi stan techniczny obiektu budowlanego, a co za tym idzie wyeliminowane zostanie ryzyko powstania katastrofy budowlanej na obiekcie.

Projekt na mapie

Projekt

Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie

Klient

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Termin realizacji

do 22.10.2021 r.

Wartość projektu

350 000,00 zł netto