Projekt budynku kapitanatu w porcie Ostrołęka

HaskoningDHV Polska Sp. z o.o. realizuje na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce, projekt portu na rzece Narew wraz z trzykondygnacyjnym budynkiem kapitanatu portu (siedzibą zarządu zlewni) wraz z zapleczem.

21 sierpnia 2019 r. przedstawiciele Zarządu HaskoningDHV Polska – Sławomir Gappa , Dyrektor Zarządzajacy i Tomasz Ratigowski, Dyrektor Finansowy – podpisali umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy portu na lewym brzegu rzeki Narew w Ostrołęce. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Mirosław Markowski – reprezentował Stronę Zamawiającego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Potrzeba sporządzenia dokumentacji projektowej wynika z planów rozwoju rz. Narwi, jako śródlądowej drogi wodnej, części szlaku wodnego im. króla Stefana Batorego.

Opracowanie w zakresie części I ma za zadanie skupić się na hydrotechnicznych aspektach rozbudowy portu, jako portu jachtowego z możliwością przyjmowania większych jednostek żeglugi turystycznej opartych na założeniach wariantu I koncepcji programowo przestrzennej.

W ramach części II dokumentacji projektowej  będą opracowane m.in budynki Kapitanatu Portu wraz z siedzibą Zarzadu Zlewni Ostrołęka i budynek stacji paliw.

https://bialystok.wody.gov.pl/aktualnosci/617-podpisano-umowe-na-zaprojektowhttps://bialystok.wody.gov.pl/aktualnosci/617-podpisano-umowe-na-zaprojektowanie-portu-w-ostroleceanie-portu-w-ostrolece

Zakres opracowania dotyczący budowy kapitanatu wraz z siedzibą Zarządu Zlewni obejmuje opracowanie:

 • Projekt Budowlany, w tym:
 1. Projekt zagospodarowania terenu,
 2. Projekt zagospodarowania terenu,
 3. Projekt architektoniczny,
 4. Projekt konstrukcyjny,
 5. Projekt drogowy
 6. Projekt instalacji sanitarnych, elektrycznych, słaboprądowych i teletechnicznych oraz instalacji monitoringu CCTV,
 7. Projekt zieleni i małej architektury
 • Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia
 • Projekt wykonawczy wielobranżowy,
 • Projekt aranżacji wnętrz,
 • Przedmiar robót,
 • Kosztorys inwestorski,
 • Specyfikacje techniczne,
 • Zestawienie planowanego wyposażenia ruchomego
 • Wykonanie charakterystyki energetycznej budynku.

Projekt na mapie

Projekt

Projekt budynku kapitanatu w porcie Ostrołęka

Inwestor

PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Lokalizacja

Ostrołęka

Okres realizacji

2019-2020