Projekt elektrowni wodnej Nieszawa na Wiśle

Podstawowe parametry techniczne projektowanej elektrowni:

  • zainstalowany zrzut 6 turbin Kaplana: 1200 m3/s
  • moc zainstalowana: 51,3-57,8 MW
  • średnica wirnika turbiny: 5,2-5,5 m
  • wysokość osi wirnika turbiny: 31,60 m n.p.m.
  • wysokość: 5,10-5,75 m
  • średnia produkcja: 304,7-354,3 GWh/rok

  

 

Projekt na mapie

Projekt

Projekt elektrowni wodnej Nieszawa

Inwestor

PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie

Lokalizacja

Nieszawa

Okres realizacji

2002-2004