Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach

Haskoning DHV Polska Sp. z o.o. wykona dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania pn. „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu, Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.

Na skutek działalności zakładu górniczego na nieruchomościach położonych w Wilczkowicach przy ulicy Kolonia i ulicy Łąkowa powstała szkoda górnicza w postaci zawodnienia. Dokumentacja pozwoli na rekultywację gruntów w kierunku rolnym. Zakończenie prac na podstawie sporządzonej dokumentacji przewidywany jest na  31 października 2024 r.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:
1) Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowej,
2) Etap II – Pełnienie nadzoru autorskiego.

Projekt na mapie

Klient

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna

Termin opracowania dokumentacji

30 czerwca 2022 r.

Wartość

1 171 035,03 zł brutto