Stopień wodny Ścinawa na rzece Odrze

Konsorcjum DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. zaprojektuje nowy stopnień wodny Ścinawa na Odrze w województwie dolnośląskim.

Zakres inwestycji obejmie budowę nowego stopnia wodnego Ścinawa na Odrze o konstrukcji modułowej, który ma na celu ochronę przeciwpowodziową mieszkańców powiatu lubińskiego i terenów przyległych, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych oraz produkcję ekologicznej energii elektrycznej. Ponadto nastąpi poprawa warunków żeglugowych poprzez przystosowanie rzeki do Va klasy drogi wodnej.

Projekt będzie obejmował ruchomy jaz klapowy o konstrukcji modułowej (minimum czteroprzęsłowy) z mostem, śluzę żeglugową o szerokości 12 m, długości 190 m i głębokości na progu dolnym min. 4 m z głową pośrednią (podział komory na dwie części 135 m i 55 m). Zaplanowano też elektrownię wodną (produkcja energii na poziomie 45 MWh/rok), a także przepławkę dla ryb oraz budynek sterowni.

Relacja z uroczystego zawarcia umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dostępna jest na stronie PGW Wody Polskie:

[Źródło: PGW Wody Polskie]

Projekt na mapie