Zalew Zemborzycki

Opis projektu:

Pod względem administracyjnym zbiornik wodny Zalew Zemborzycki zlokalizowany jest w granicach administracyjnych Lublina, pow. Lublin, woj. lubelskie. Zlokalizowany jest na działkach, których właścicielem jest Skarb Państwa, i inne podmioty (Gmina Lublin).
Zalew Zemborzycki jest zbiornikiem przepływowym, który powstał w wyniku przegrodzenia doliny i spiętrzenia wód rzeki Bystrzycy pomiędzy, zaporą ziemną wraz z jazem w km 32+900 rzeki Bystrzycy, a mostem na drodze Zemborzyce – Bychawa (ul. Cienista).

Celem prac projektowych objętych zamówieniem jest przede wszystkim zagwarantowanie w korycie rzeki Bystrzycy przepływu nienaruszalnego, zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla miasta Lublina, pobór wody na potrzeby Elektrociepłowni Wrotków, wykorzystanie energetyczne (MEW – obecnie nieczynne), stworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego, prowadzenie gospodarki rybackiej w zbiorniku, zasilenie podziemnego zbiornika wody pitnej oraz zmniejszenie ryzyka potencjalnych zakwitów sinicowych wód zbiornika głównego.

Dodatkowo zaprojektowane zostanie Centrum Edukacyjno – Operacyjne Wód Polskich „Lublin – Zemborzyce”, które będzie zlokalizowane po prawej stronie rz. Bystrzyca . Poza funkcją monitoringową i koordynacyjną zapory czołowej i osłony hydrologicznej jak i eksploatacyjnej dla Zalewu Zemborzyckiego budynek będzie również przyszłą siedzibą RZGW w Lublinie.

Projekt na mapie

Projekt

Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Lokalizacja

Lublin

Okres realizacji

07.2020 - 12.2021