Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny (polder)

HaskoningDHV Polska wykonała dokumentację projektową oraz prowadziła nadzory autorskie w ramach zadania polegającego na budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny w województwie śląskim (polder).

Zbiornik o pojemności 185 mln m3 zapewnia ochronę przeciwpowodziową dla ponad 1,3 mln ludności zamieszkujących województwo śląskie, opolskie i dolnośląskie.

Podstawowe parametry techniczne zbiornika:

  • poziom korony zapory 197,50m n.p.m.,
  • maksymalny poziom piętrzenia – 195,20m n.p.m.,
  • objętość wody przy maksymalnym piętrzeniu – 185,0mln m3,
  • maksymalna powierzchnia zwierciadła wody – 26,3km,
  • długość całkowita zapór ziemnych – 22,4km,
  • maksymalna wysokość zapór ziemnych – 11,1m.

Zbiornik został ukształtowany przez wybudowanie zapory czołowej oraz zapór bocznych lewobrzeżnej i prawobrzeżnej, tworzących czaszę zbiornika. W zaporze głównej znajduje się budowla przelewowo-spustowa z zamknięciami regulacyjnymi jak również budowla upustowa do Odry Miejskiej. Wyprowadzony z dolnego stanowiska budowli przelewowo-spustowej kanał zrzutowy – odpływowy włączony został do Kanału Ulgi, będącego pasem Odry prowadzącym wody po wschodnich obrzeżach miasta Raciborza.

Projekt na mapie