Zbiornik przeciwpowodziowy Wióry na rzece Świślinie

Opis projektu:

Celem budowy zbiornika było zaopatrzenie w wodę rozbudowywanej wówczas huty stali w Ostrowcu Świętokrzyskim. W trakcie trwania procesu inwestycyjnego, funkcja planowanego zbiornika uległa zmianie – z ujęciowego na przeciwpowodziowy i rekreacyjny, przy równoczesnym wykorzystaniu energetycznym powstałego spiętrzenia oraz zagwarantowaniu przepływów nienaruszalnych w okresach suszy.

Przyjęte rozwiązania pozwalają także traktować go jako potencjalne, perspektywiczne źródło zaopatrzenia w wodę aglomeracji położonych poniżej zbiornika.

Dane techniczne:

  • pojemność całkowita 35 mln m3, w tym rezerwa powodziowa 19 mln m3
  • powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 408 ha
  • zapora ziemna z rdzeniem glinowym i żelbetową galerią kontrolno-zastrzykową, zaliczana do II klasy budowli hydrotechnicznych (kubatura zapory 370 tys. m3)
  • urządzenia upustowe obejmują spusty denne oraz czteroprzęsłowy przelew powierzchniowy o łącznej szerokości 24 m
  • w podziemnej elektrowni wodnej zainstalowano 2 turbozespoły o mocy instalowanej 180 KW i 1 turbozespół o mocy instalowanej ok. 50 KW

Zakres usług:

  • kompleksowa dokumentacja projektowa
  • hydrauliczne badania modelowe
  • nadzory autorskie
  • dokumentacja powykonawcza

Projekt na mapie

Projekt

Zbiornik przeciwpowodziowy Wióry na rzece Świślinie

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Lokalizacja

Województwo Świętokrzyskie, Gminy: Pawłów i Kunów (Powiat Starachowice) oraz Gmina Waśniów (Powiat Ostrowiec Świętokrzyski)

Okres realizacji

1970 - 2008

Wartość realizacji

227,4 mln PLN