Zbiornik wodny Machów

Opis projektu:

W ramach konkursu na opracowanie skojarzonego projektu likwidacji połączonych hydrogeologicznie wyrobisk posiarkowych kopalni „Machów” i „Piaseczno”. zespół składający się ze specjalistów Hydroprojekt, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” z Machowa oraz Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa opracował kompleksową dokumentację techniczną utworzenia w miejscu wyrobiska zbiornika wodnego o charakterze rekreacyjnym

Dane techniczne:

  • pojemność zbiornika 120 mln m3
  • powierzchnia całkowita 455 ha
  • głębokość maksymalna 42 m
  • dno zbiornika uszczelniono 25 m warstwą izolacyjną lokalnych iłów

Zakres usług:

  • koncepcja programowo-przestrzenna
  • projekt budowlany
  • projekt wykonawczy
  • hydrauliczne badania modelowe
  • nadzory autorskie
  • dokumentacja powykonawcza

Projekt na mapie

Projekt

Zbiornik wodny Machów - rekultywacja wyrobiska posiarkowego

Inwestor

Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu

Lokalizacja

Tarnobrzeg

Okres realizacji

1996 - 2006