Gospodarka wodna i wodno-ściekowa

Oferujemy usługi projektowe i konsultingowe z zakresu gospodarki wodnej i wodno – ściekowej:

 1. Projektowanie na każdym etapie procesu inwestycyjnego w zakresie obiektów budownictwa wodnego i gospodarki wodno-ściekowej oraz składowania i zagospodarowania odpadów i osadów, tj.:
  • Studia wykonalności
  • Projekty koncepcyjne
  • Projekty budowlane
  • Projekty wykonawcze
  • Nadzory Dokumentacja powykonawcza
 2. Doradztwo inwestycyjne.
 3. Studia, plany i programy gospodarowania wodami oraz ochrony przed powodzią i suszą.
 4. Analizy hydrologiczne i hydrauliczne.
 5. Ekspertyzy, opinie, opracowania o charakterze formalno-prawnym.
 6. Optymalizację i sterowanie systemami oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę. Wdrażamy oprogramowanie optymalizujące działanie systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków: OPIR® oraz Aquasuite® (OPIR, FLOW, PURE, MINE).

Jesteśmy dostawcą innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków Nereda®, która pozwala ograniczyć nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne w oczyszczalniach ścieków oraz technologii Crystalactor® umożliwiającej odzyskać lub usunąć fosforany, fluorki i metale ciężkie ze ścieków, zmniejszając jednocześnie stopień twardości wody.