HaskoningDHV Polska przekazało Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dokumentację niezbędna do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla projektowanego Stopnia Wodnego poniżej Włocławka w lokalizacji Siarzewo, w tym: operat wodnoprawny, projekt instrukcji gospodarowania wodą oraz wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Planowany do budowy stopień wodny Siarzewo zlokalizowany będzie na rzece Wiśle ok. km żeglugowego 706+500 (235+200 km MPHP) w sąsiedztwie wsi Siarzewo. Zasięg cofki spowodowany spiętrzeniem wód rzeki Wisły we wskazanej lokalizacji sięgać będzie w górę rzeki, do istniejącego stopnia wodnego we Włocławku (SW Włocławek), który znajduje się km 674+850 Wisły.

Informacje na temat SW Siarzewo.