Royal Haskoning zobowiązuje do zlikwidowania własnych emisji CO2 netto do 2030 r.

Do 2030 r. grupa Royal Haskoning planuje o 50% zredukować emisje CO2 związane z podróżami lotniczymi, a o 80% emisje związane z podróżami samochodowymi w stosunku do 2019 r. Jest to część strategii firmy Stronger25, która ma na celu wsparcie Klientów i społeczeństwa.

Choć nasi konkurencji również nawiązują w swoich deklaracjach do zrównoważonego rozwoju, to jednak mamy ambicję wykazać, że jesteśmy liderem pozytywnych zmian w tej dziedzinie na rynku.

Zmiany klimatu: wyzwanie dla naszych Klientów i dla nas

Jednym z głównych elementów naszego motto, „Wspólnie dbamy o rozwój społeczeństwa”, jest przeciwdziałanie antropogenicznym zmianom klimatu: redukcja operacyjnych emisji CO2, zużywanie mniejszej ilości zasobów i procentowe zwiększenie zużycia energii odnawialnej.

To dzięki projektom realizowanym z naszymi Klientami możemy wprowadzić największe, pozytywne zmiany i wprowadzić w życie nasze motto. Aby być atrakcyjni i godni zaufania jako inżynierowie i konsultanci, jest ważne, żebyśmy przez cały czas wyznaczali sobie cele w zakresie zrównoważonych rozwiązań.

Nasze zobowiązanie zero CO2 netto

Zobowiązujemy się do zredukowania naszych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w Polsce i w 64 pozostałych biurach na całym świecie. Plan obejmuje:

– redukcję emisji związanych z funkcjonowaniem biur o 80% poprzez dalsze ograniczenia zużycia paliw kopalnych i przejścia na energetykę odnawialną;

– redukcję emisji związanych z transportem samochodowym o 80% poprzez przejście na samochody elektryczne, redukcję przebiegu poprzez przejście na częściowo zdalny model pracy i zmotywowanie pracowników do przejścia na jazdę pojazdami elektrycznymi tam, gdzie to możliwe;

– redukcję emisji związanych z podróżami lotniczymi o 50% poprzez wybór wspólnie z Klientami bardziej optymalnych alternatyw takich jak spotkania online, podróże pociągami na krótkich dystansach i bardziej optymalne podróże lotnicze poprzez wybór bezpośrednich lotów.

Z naszych danych z 2019 r. wynika, że 50% naszych globalnych emisji pochodziło z podróży lotniczych, 41% z innych podróży biznesowych i dojazdów do pracy, a 9% było generowanych przez nasze biura.

Zrównoważone wybory

Nasze cele są wyznaczone na 2030 r., ale nasze zobowiązanie do zerowych emisji netto zacznie przynosić skutek od teraz, znajdując przełożenie na funkcjonowanie firmy i naszych kolegów.

Każde działanie, duże czy małe, sumuje się – i tego właśnie świat potrzebuje teraz i w przyszłości.