Prowadzona przez pracowników grupy kapitałowej Royal Haskoning Fundacja BrITE przekazała 50 000 euro na rzecz uchodźców z Ukrainy. Kwota została wpłacona na konto Agencji ONZ ds. Uchodźców – UNHCR, która przekazuje wodę, żywność, leki i gotówkę osobom uciekającym przed wojną do Polski i pozostałych krajów sąsiadujących.

Dodatkowo HaskoningDHV Polska zobowiązała się wesprzeć finansowo swoich pracowników, którzy zdecydują się na przyjęcie uchodźców.

Osoby chętne do zaangażowania się w pomoc zachęcamy do skontaktowania się z lokalnymi centrami ewakuacyjnymi dla uchodźców oraz do odwiedzenia dedykowanej strony rządowej: #PomagamUkrainie.

Więcej o działaniach HaskoningDHV Polska w związku z konfliktem w Ukrainie.