Stopień wodny Lubiąż na rzece Odrze

Informacje prasowe

Umowa na wykonanie projektu stopnia wodnego Lubiąż została oficjalnie zawarta 12 sierpnia 2019. Podpisy pod umową złożyli Przemysław Daca – Prezes Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Sławomir Gappa i Tomasz Ratigowski – Członkowie Zarządu DHV Hydroprojekt.

W oficjalnej uroczystości udział wzięli między innymi:

Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Mariusz Przybylski – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

Jolanta Rędowicz – Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą,

Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski.

wroclaw.rzgw.gov.pl/…/Umowa_na_zaprojektowanie_stopnia_wodnego_Lubiaz_na_Odrze_podpisana

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/other/dolno%C5%9Bl%C4%85skie-ponad-400-mln-z%C5%82-na-budow%C4%99-stopnia-wodnego-%E2%80%9Elubi%C4%85%C5%BC%E2%80%9D-na-odrze/ar-AAFHf5a#image=1

http://www.radiowroclaw.pl/articlewroclaw.rzgw.gov.pl/…/Umowa_na_zaprojektowanie_stopnia_wodnego_Lubiaz_na_Odrze_podpisanas/view/89156/Za-8-lat-powstanie-nowy-stopien-wodny-Lubiaz-w-rejonie-wsi-Gliniany#prettyPhoto

https://inzynieria.com/wpis-branzy/wiadomosci/3/56309,jest-umowa-na-projekt-stopnia-wodnego-lubiaz-na-odrze

Stopień wodny Lubiąż

Projekt na mapie

O projekcie

Konsorcjum, którego liderem jest DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., zostało wybrane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako wykonawca projektu stopnia wodnego „Lubiąż”, który ma powstać na dolnośląskim odcinku Odry. To kolejny już stopień wodny na rzece Odrze, po nowo wybudowanym stopniu w Malczycach, którego autorem będzie DHV Hydroprojekt! Realizacja tej kluczowej inwestycji ma na celu zapewnienie właściwej ochrony przeciwpowodziowej regionu, znaczną poprawę warunków żeglugowych, produkcję ekologicznej energii elektrycznej, zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki poniżej stopnia wodnego w Malczycach oraz poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych.

Klient:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość kontraktu

13 mln PLN