Elektrownia wodna w Dobrzeniu Wielkim na Odrze

Opis projektu:

Hydroprojekt Sp. z o.o. (Lider) w Konsorcjum z firmą Budownictwo Hydro-Energetyka Dychów Sp. z o.o. zrealizował całokształt prac związanych z I etapem inwestycji „Elektrownia Wodna w Dobrzeniu Wielkim na rzece Odrze przy istniejącym stopniu wodnym w km 164,2 – etap I”. W zakres inwestycji wchodziła budowa bloku elektrowni, otwartego kanału doprowadzającego i odprowadzającego wodę oraz placu manewrowego przed elektrownią.

Dane techniczne:

 • 2 turbozespoły o mocy 800 kW każdy
 • place manewrowe o nawierzchni utwardzonej, drogi i chodniki – 600 m2,
 • budynek elektrowni o mocy instalowanej 1,6 MW, podziemny wraz z wyposażeniem technologicznym – 660 m2,
 • kanał dopływowy – 470 m2,
 • kanał odpływowy – 600 m2,
 • oświetlenie zewnętrzne terenu,
 • czyszczarkę krat,
 • filar działowy,
 • kanały kablowe,
 • kierownicę,
 • linię kablową wyprowadzenia mocy – 1875 m.

Zakres usług:

 • projekt budowlany i wykonawczy, roboty budowlano-montażowe i instalacyjne,
 • łącznie z budową linii wyprowadzenia mocy do sieci EnergiiPro, prace rozruchowe,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz przekazanie elektrowni do eksploatacji

Projekt na mapie

Projekt

Elektrownia wodna w Dobrzeniu Wielkim na Odrze

Inwestor

PGE Energia Odnawialna S.A.

Lokalizacja

km 164,2 rzeki Odry, Dobrzeń Wielki

Okres realizacji

2007 - 2009