Jaz Czaniec

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu technicznego łańcucha napędowego klapy jazu Czaniec. Na podstawie analizy stanu technicznego obiektu oraz po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną zlokalizowane zostaną uszkodzenia łańcucha. Następnie zostanie przedstawiona koncepcja nowych rozwiązań zawierająca obliczenia analityczne, modyfikację węzłów konstrukcji wraz z wykonaniem modeli 3D do obliczeń. Sprawdzony zostanie model kinetyczny oraz wykonane zostaną badania modelowe. Po wykonaniu szczegółowych obliczeń numerycznych przy użyciu metody elementów skończonych (MES) zoptymalizujemy projekt, wykonamy pełny model 3D łańcucha i sprawdzimy kolizyjność elementów. Końcową fazą projektu jest wykonanie wyceny wykonania warsztatowego kompletnego łańcucha.

 

Projekt na mapie

Projekt

Wykonanie projektu technicznego łańcucha napędowego klapy jazu Czaniec

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Lokalizacja

woj. śląskie, pow. bielski, gm. Porąbka, wieś Czaniec

Okres realizacji

03.08.2020 do 30.11.2020