Jazy odrzańskie – etap II

Opis projektu:

HaskoningDHV Polska Sp. z o.o. wykonał na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dokumentację projektową zadania pn. “Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II”.

Projekt obejmuje trzy oddzielne przedsięwzięcia na stopniach wodnych Krępa, Groszowice i Dobrzeń. Podobnie jak w etapie I każde z przedsięwzięć zakłada wymianę zamknięć sektorowych jazów na zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym i niezbędną przebudową konstrukcji betonowych filarów, przyczółków i przęseł.

Wybudowane zostaną przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych, nadbudówki maszynowni i kładki do osiedli przystopniowych,  zaś przebudowie ulegną kładki nad jazem, sterownie jazowe, tamy rozdzielcze, ubezpieczenia poszurów jazowych i brzegów w rejonie jazów, drogi i place dojazdowe oraz infrastruktura energetyczna. Obiekty wyposażone zostaną również w systemy automatycznego i zdalnego sterowania klapami oraz systemy monitorujące pracę urządzeń i bezpieczeństwo budowli.

Projekt na mapie