Ochrona przeciwpowodziowa Wrocławia

Opis projektu:

Hydroprojekt zrealizował dwa znaczące projekty, dotyczące Wrocławskiego Węzła Wodnego i ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia. Pierwszy z nich obejmował udrożnienie Starej Odry wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych poznańskich we Wrocławiu, w ramach drugiego projektu zaprojektowano przebudowę koryta rzeki Odry na odcinku na odcinku od mostów kolejowych poznańskich do ujścia rzeki Widawy wraz z udrożnieniem górnego stanowiska stopnia Brzeg Dolny.

Dane techniczne:

 • udrożnienie i poszerzenie 4,7 km koryta Starej Odry na odcinku 4,7 km
 • dobudowa jednego przęsła istniejącego jazu Różanka o świetle 25,00 m
 • wymiana zamknięć sektorowych na pozostałych 3 przęsłach jazu Różanka na zamknięcia klapowe o świetle 25 m każde
 • budowa przepławki ekologicznej przy jazie Różanka
 • remont i modernizacja komory śluzy Różanka oraz kanału górnego i dolnego śluzy
 • wzmocnienie konstrukcji podpór mostów
 • wzmocnienie i doszczelnienie wału rozdzielczego między Starą Odrą a Kanałem Miejskim
 • udrożnienie 11 km koryta rzeki wraz z budową lub remontem kolidujących obiektów oraz udrożnienie i remont
 • ubezpieczenia linii brzegowej górnego stanowiska stopnia Brzeg Dolny
 • przesunięcie wału Osobowice
 • budowa kierownicy wód powodziowych
 • remont nabrzeży z placami przeładunkowymi i drogami,
 • budowa 17-komorowej przepławki na stopniu Brzeg Dolny, przystosowanej dla ryb dwuśrodowiskowych

Zakres usług:

 • kompleksowa dokumentacja projektowa
 • Raport OOŚ
 • Dokumentacja techniczno ruchowa (DTR)

Projekt na mapie

Projekt

Ochrona przeciwpowodziowa miasta Wrocławia

Inwestor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lokalizacja

Wrocław

Czas realizacji

Projekt 1: 2005 – 2008 / Projekt 2: 2005 - 2009