Ochrona przed suszą – Retencja korytowa – program nawodnień rolniczych – Zarząd Zlewni w Gryficach

Długoletnia degradacja małych urządzeń piętrzących, oraz brak ich konserwacji, spowodowało częściowe lub całkowite zniszczenie tych obiektów, powodując nadmierny odpływ wód z cieków, co z kolei przekłada się na obniżanie wód gruntowych i pogłębianie efektu suszy hydrologicznej.

Głównym założeniem wdrażanego Programu pn. Retencja Korytowa – Program Nawodnień Rolniczych na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach jest ograniczenie skutków suszy na terenie zlewni rzeki Regi i zlewni rzeki Dziwny, poprzez zahamowanie odpływu wód z rzek i kanałów, za pomocą urządzeń, umożliwiających retencję wody: jazów, zastawek, przepusto-zastawek, itp., lub poprzez renaturyzacyjne przekształcenie koryta danego cieku.

Celem planowanej inwestycji jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w gruncie (retencja glebowa) w obszarze nawadnianym, oraz postawienie do dyspozycji zasobów wodnych i umożliwienie ich wykorzystania do nawodnień terenów rolnych i leśnych.

Łącznie dla całej zlewni rzeki Regi i Dziwny szacuje się retencję wody dla nawodnienia około 2.300 ha użytków rolnych.
Programem planuje się objąć co najmniej 23 rzeki i ok. 50 kanałów.
W zlewni Dziwny-6 rzek , 14 kanałów,
W zlewni Regi-17 rzek i 36 kanałów.

W sumie przewiduje się przebudowę (odbudowę) śluz i zastawek w ilości 146 szt. W rozbiciu:

  • NW Gryfice -59 szt
  • NW Kamień Pom. -70 szt.
  • NW Nowogard 9 szt.
  • NW Świdwin 8 szt.

Ostateczny zakres i kształt Programu określi opracowana przez HaskoningDHV Polska dokumentacja projektowa.

Projekt na mapie

Klient

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Termin realizacji projektu

10.12.2021

Wartość projektu

1 600 000,00 zł netto