Oczyszczalnia ścieków w Mińsku Mazowieckim

Opis projektu:

Głównym problemem dotychczas eksploatowanej oczyszczalni ścieków był brak możliwości usuwania biogenów (azot i fosfor), które przedostając się do rzeki Srebrnej wpływały na nadmierny wzrost życia biologicznego w wodzie. Wykonaliśmy pełną dokumentację projektową dla inwestycji „Modernizacja, polegająca na rozbudowie i remoncie istniejącej oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim”.

Modernizacja objęła część mechaniczną, biologiczną oraz osadową i została zrealizowana poprzez:

  • wybudowanie nowych komór reaktora biologicznego, budynku dmuchaw, fermentera, zbiornika retencyjnego ścieków ogólnospławnych,
  • zmodernizowanie komory predenitryfikacji i defosfatacji, komory denitryfikacji, WKF, odsiarczalni biogazu
  • zakup nowych urządzeń, takich jak: zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego, stacja zlewcza, czy wirówka osadu przefermentowanego.

Cała infrastruktura podziemna została również częściowo zmodernizowana, częściowo zbudowana na nowo. Wszystkie roboty budowlane wykonywane były na czynnym przez cały czas obiekcie oczyszczalni ścieków.

Dane techniczne:

  • przepustowość nominalna oczyszczalni po modernizacji wynosi 7.700 m3/dobę, max 12.000m3/dobę; RLM 85.000
  • oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z możliwością wspomagania strącania fosforu na drodze chemicznej (PIX), posiada rzadko stosowany w Polsce sposób usuwania siarki z biogazu – metoda mokra BIOSULFEX. Tak odsiarczony biogaz zużywany jest na cele grzewcze bytowe (okres zimowy) i ogrzewanie technologicznego osadu (cały rok). Powstały w procesie oczyszczania ścieków osad po zagęszczeniu i zhigienizowaniu z wapnem tlenkowym przekazywany jest do rolniczego wykorzystania.

Zakres usług:

  • projekt budowlane i wykonawcze
  • nadzory autorskie
  • dokumentacja powykonawcza

Projekt na mapie

Projekt

Oczyszczalnia ścieków w Mińsku Mazowieckim

Inwestor

Miasto Mińsk Mazowiecki, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki

Lokalizacja

Mińsk Mazowiecki

Okres realizacji

2003 - 2006